Ensiavunperusteet voi oppia myös verkon kautta.

Koulutus on suunnattu kaikille ensiavusta kiinnostuneille. Se antaa valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen. Kurssin sisällön ovat suunnitelleet kokeneet ensihoidon ammattilaiset, jotka ovat työtehtävissään nähneet läheltä, miten suuri merkitys oikeanlaisella ensiavulla onnettomuustilanteessa on. Koulutus on toteutettu selkeästi ja yksinkertaisesti ja siinä opetetaan ensiavun perusteita käytännönläheisesti.

Koulutus sopii myös erittäin hyvin osaksi palvelualojen työntekijöiden perehdytyspakettia. Verkkokoulutuksen suorittaja saa sähköisen todistuksen (PDF), jonka voi tulostaa ja vahvistaa allekirjoituksella.

Koulutuksen viimeinen osio on vapaaehtoinen, ja siinä opiskellaan haavojen käsittelyä. Koulutuksen kesto on noin 45 minuuttia ja Haavat-osion kanssa noin 60 minuuttia.

Koulutus on suoritettavissa 30 päivän ajan.

KOULUTUKSEN AIHEET:

 • Peruselintoiminnot
 • Sairauskohtauksen tai loukkaantuneen ihmisen kohtaaminen
 • Pyörtynyt, tajuton tai eloton autettava
  • Kylkiasento, painanta-puhalluselvytys ja sydäniskurin käyttö
 • Yleisimmät sairauskohtaukset
  • Kouristukset, aivoverenkiertohäiriöt, matalat verensokerit, allerginen reaktio, rintakipu ja hengitysvaikeus
 • Haavat
  • Vapaaehtoinen osio

Tehokas ensiapukoulutus

 • Palvelualalle
 • Asiakaspalveluun
 • Jokaisen arkeen

Kesto vain

45 min

Suorita silloin kun haluat, siellä missä olet, kertaa haluamasi kohdat, omassa rauhassa.