This page contains information of employers possibility to request refunds in Finnish taxation of the employees trainings.

The page information is available only in Finnish.

Olemme selvittäneet verottajan linjauksen työnantajan koulutusvähennyksestä koskien verkkokoulutuksia.

Trinnon verkkokoulutukset toteuttavat koulutusvähennyksen saamisen edellytykset, koska:
↪ koulutukset ovat vuorovaikutteista
↪ Suorittaja aktivoidaan etenemään koulutuksessa
↪ Suorittajan oppimistaan seurataan

Alle on kerätty verottajan sivuilta koulutusvähennyksen pääpiirteet. Sivun alareunassa on linkki verottajan sivulähteeseen, josta suosittelemme tarkistamaan kaikki tarvittavat tiedot! EK:n sivuilta löytyy lisätietoa koulutussuunnitelman laatimisesta.

MITÄ KOULUTUSVÄHENNYS ON:

 • Koulutusvähennys on elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavan työnantajan verotuksessa tehtävä laskennallinen lisävähennys
  • Laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista
  • Enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden
  • Vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä työntekijää kohti eli 6 tuntia koulutusta
   • Koulutuksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yksi tunti eli 60 minuuttia
   • Kuuden tunnin koulutus voi kuitenkin jakautua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään 60 minuuttia

KOULUTUSVÄHENNYKSEN EDELLYTYKSET:

 • Työantaja edellytetään laatimaan koulutussuunnitelman (yleinen kuvaus tulevista koulutuksista)
  • Ei saa sellaisten työntekijöiden koulutuksesta, joiden palkkakustannuksiin on verovuonna myönnetty julkisesta palkkatukea
  • Työnantajan on maksettava koulutuksen ajalta työntekijälle palkkaa.
  • Vähennystä ei saa loma- tai vapaa-ajalla suoritetusta koulutuksesta
 • Työantaja edellytetään kirjallisesti raportoimaan koulutussuunnitelman toteutumisesta
  • Kirjallisesta selvityksestä on selvittävä:
   • Koulutussuunnitelman toteutuminen työntekijäkohtaisesti sekä koulutusvähennyksen edellytysten täyttyminen
   • Mihin koulutussuunnitelman kohtaan vähennyksen perusteena oleva koulutus sisältyy
   • Perustiedot, esimerkiksi koulutuksen sisältö
   • Koulutuksen kesto
    • Koulutusvähennys lasketaan kokonaisten koulutuspäivien perusteella. Lyhyempinä jaksoina järjestettävästä koulutuksesta on seurattava kokonaisten kuuden tunnin kestävien koulutuspäivien kertymistä

MISTÄ KOULUTUKSESTA:

 • Oltava työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista
  • Koulutus voi olla ulkopuolisen järjestämä kurssimuotoinen koulutus, jonka mahdollisista kustannuksista vastaa työnantaja
 • Perustuttava edellä mainittuun koulutussuunnitelmaan
 • Liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työnantajan palveluksessa
  • Voi olla esimerkiksi työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta. Koulutuksen tarkoituksena voi olla myös, että työntekijä suorittaa lakisääteisen luvan tai todistuksen, jota hän tarvitsee työssään

KOULUTUKSEN VAATIMUKSET:

 • Koulutuksen on oltava ohjattua ja valvottua
 • Lisäksi koulutukseen käytetty aika on voitava todentaa
 • Koulutusvähennykseen oikeuttava koulutus voidaan toteuttaa myös verkko-koulutuksena, jos siihen käytetty aika voidaan todentaa ja koulutuksella on vastuullinen vetäjä, joka valvoo osallistujan suoritusta

Trinno Oy pidättää oikeudet muutoksiin sekä oikeellisuuteen! Suosittelemme tarkistamaan tietojen oikeellisuudet esimerkiksi verottajalta sivuilta. Sivuilta löytyy myös verottajan esimerkkitapauksia sekä ohjeita vähennyksen laskemiseen.