TUOTEKUVAUS

Koulutuksen tuottaja on Trinno Oy ja koulutussisällön on tuottanut Treko Oy. Trekon henkilökunta on pitkänlinjan ensihoidon ammattilaisia sekä ensiavun ja terveystiedon kouluttajia.  Tämä kokemus kentältä heijastuu positiiviseti kurssin sisältöön. Koulutuksia on eritasoisia: EnsiApu 4, EnsiApu 8 ja EnsiApu 16.

Verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Tämäkin verkkomuotoinen koulutus on vuorovaikutteinen ja jokainen voi kerrata haluamansa osuudet. Oikeudet materiaaliin säilyvät koulutuksen aloittamisesta kolme vuotta.

 

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä osata auttaa onnettomuustilanteessa tai sairaskohtauksen sattuessa. Työnantajalla on velvoite kouluttaa riittävästi ensiaputaitoisia suhteutettuna työntekijöiden määrään.

EnsiApu 4 Teoria -koulutus sisältää hätäensiavun perusteet ja antaa hyvän teoriapohjan jokaiselle kansalaiselle ja työntekijälle. Koulutukselle ei ole mitään lähtövaatimuksia.

EnsiApu 4 -koulutuksen lähtövaatimuksena on EnsiApu 4 Teoria -koulutuksen suorittaminen. Koulutuksen sisältö määritellään sen kurssisivulla.

EnsiApu 8 ja EnsiApu 16 -koulutukset ovat tulossa.

 

KOULUTUS OSANA KANSALAISVELVOLLISUUTTA

Kaikilla kansalaisilla on auttamisvelvollisuus omien tietojensa ja taitojensa puitteissa (Tieliikennelaki: 57§, 58§, 60§, 61§ ja 101§). Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen. Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta saa todistuksen. Koulutusta voi täydentää käytännön harjoituksilla. Kun harjoitukset on hyväksytysti suoritettu, koulutettava saa Ensiapukortin (myöhemmin EA-kortti). Trekon EA-kortti toimii todistuksena suoritetusta ensiapukoulutuksesta.

 

KOULUTUKSEN TAVOITE

Jokainen voi auttaa ja parhaimmassa tilanteessa pelastaa toisen hengen. Koulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea laskea auttajan kynnystä mennä tilanteeseen, jossa apua tarvitaan. Koulutus antaa teoriassa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Trekon EnsiApu 4 Teoria -koulutus toimii pohjana kaikille tuleville lisämoduuleille: EnsiApu 4, EnsiApu 8 ja EnsiApu 16. Näin koulutuksissa ei ole turhia päällekkäisyyksiä, ja koulutukset ovat rakenteeltaan ja terminologialtaan yhdenmukaisia.

Koulutuksen sisältö noudattaa Käypähoito-ohjeen suosituksia sekä runko on yhdenmukainen Punaisenristin ensiapukoulutuksen kanssa. Koulutus tulee uusia kolmen vuoden välein ja on kerrattavissa koko tämän ajan. Koulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

 

KOULUTUKSEN KESTO

EnsiApu 4 Teoria -koulutuksen sisältö vastaa neljän tunnin hätäensiavun teoriaosuutta. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen suorittaminen kestää 2-3 tuntia. Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia.

 

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä, vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Trekon Ensiapu 4 Teoria -koulutus sisältää neljä oppijaksoa. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää.

 

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön, todistuksen sekä Treko EA-kortin postimaksuineen. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen, joka säilyy järjestelmässä sekä lähetetään asiakkaan määrittämään sähköpostiin. Trekon EA-kortin saaminen edellyttää käytännön harjoitusten suorittamista – katso suorituspaikat ja -ajankohdat sivuilta www.treko.fi

 

KELAKORVAUS

EnsiApu 8-, EnsiApu 16- ja EnsiApu2 16 -koulutuksista on haettavissa Kelalta korvausta. Kelan sivuilta saat lisätietoa.

KOULUTUSTEN AIHEET

EnsiApu 4 Teoria -koulutuksessa opiskellaan ensiavun perusteet. Se on täysin verkkomuotoinen koulutus. Sama koulutus on perusta kaikille laajemmille ensiapukoulutuksille. Isompiin koulutussisältöihin liittyy teorian lisäksi myös lähiopetus. Lähiopetuksen järjestää Treko Oy.

 

EnsiApu 4 Teoria

Koulutus suoritetaan täysin verkkokoulutuksena.

  • Ihmisen peruselintoiminnot
  • Toiminta onnettomuus tilanteessa
  • Tajuttoman ensiapu
  • Elottoman ensiapu
  • Haavat ja niiden ensiapu

Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa koulutussisällön osoittavan todistuksen, mutta ei pätevyyden osoittamaa korttia. Kortin saa kun suorittaa kyseisen verkkokoulutuksen lisäksi jonkin alla esitellyistä lähiopetuksista.

ENSIAPUKORTTI

Kun olet suorittanut verkkokoulutuksen lisäksi jonkin käytännön harjoitusosuuden saat lisämaksuttoman Trekon EA-kortin tai valinnaisesti lisämaksullisen SPR:n EA-kortin (á10€).

  • EnsiApu 4 Teoria – Vain todistus
  • EnsiApu 4 – Todistus sekä EA-kortti
  • EnsiApu 8 – Todistus sekä EA-kortti (tulossa)
  • EnsiApu 16 – Todistus sekä EA-kortti (tulossa)

Kuvat 1 ja 2. Esimerkit Ensiapukorteista. Vasemmalla Treko Oy:n Ensiapukortti ja oikealla SPR:n Hätäensiapukortti.