Trinno verkkokoulutus netissä verkossa ensiapukortti ensiavun peruskurssi EA16 hätäensiapu 4 hätäensiapu 8

Tästä Ensiavun peruskurssi EA16 -verkkokoulutuksesta saa
ENSIAPUKORTIN

🤍

Verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas koulutusmuoto. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa omaan tahtiin, ajasta ja paikasta riippumatta. Voit keskeyttää koulutuksen milloin haluat ja jatkaa siitä myöhemmin. Voit myös kerrata sisältöä rajoittamattomasti.

🤍🤍

Voit aloittaa koulutuksen heti oston jälkeen, tai kutsua työntekijät tekemään koulutuksen.

🤍🤍🤍

Koulutus on toteutettu käyttämällä eri mediamuotoja kuten tekstiä, ääntä, animaatioita ja videoita. Näin toteutetulla vuorovaikutteisella ja joustavasti suoritettavalla koulutuksella saadaan paras mahdollinen koulutuskokemus.

🤍🤍🤍🤍

Trinno verkkokoulutus ensiapukortti netissä verkossa ensiavun peruskurssi EA16 hätäensiapu 4 hätäensiapu 8

85€

105,4€ alv24%

· EA16-koulutus yhdelle
· PDF-todistus sähköpostiin
· Ensiapukortti postikuluineen

Ostaminen

Trinnon palveluista voit hankkia koulutukset itselle, toiselle tai isollekin ryhmälle:

⭐️⭐️⭐️

Ensiapukorttikoulutus 15 hengelle 1000€

Koodilla ‘ensiapu15‘ saat koulutuksen 15 henkilölle 1000€ (1240€ sis. alv)

EA16-koulutus + PDF-todistus + Ensiapukortti jokaiselle

⭐️⭐️⭐️

Hankinnan myötä tilaaja täyttää osallistujien tiedot (nimi + sähköposti) palveluumme. Näin jokainen osallistuja saa oman tilin, jolla koulutuksen voi suorittaa täysin itsenäisesti (24/7). Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta toimitetaan välittömästi todistus tilaajan ja suorittajan sähköpostiin sekä EA-kortti viikossa suorituksesta.

Ensiavun peruskurssi EA16 koulutuksen sisältö

Osta ja aloita koulutus heti 👍🏼

Tauota ja jatka milloin haluat 👌🏼

✔️ 60pv käyttöoikeus

✔️ Yhdellä tilauksella koko ryhmälle, osastolle, organisaatiolle…

✔️ Henkilön lisääminen palveluun alle minuutissa

 1. Ihmisen peruselintoiminnot
 2. Onnettomuustilanteessa toimiminen
 3. Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 4. Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 5. Haavat ja niiden ensiapu
 6. Sairaskohtaukset ja palovammat
 7. Tapaturmat ja loukkaantuneen ensiapu

Koulutusten sisällöt noudattavat Käypä hoito -ohjeen suosituksia. Ensiaputaidot tulisi kerrata kolmen vuoden välein. Koulutuksen voi suorittaa yhden työpäivän aikana, mutta osallistujan aktiivisuus vaikuttaa koulutusten kokonaiskestoon. Koulutuksessa ei voi jättää mitään osiota tekemättä, mutta kaikki osiot ovat kerrattavissa. Tenteistä pitää päästä läpi, jotta koulutuksessa voi edetä.

Olemme toteuttaneet tämän ensiapukorttikoulutuksen tällä laajimmalla koulutussisällöllä, jotta osallistujat saavat kattavan ensiapukoulutuksen.

✅ Voit ostaa yhden tai useamman koulutuksen itsellesi tai muille.
✅ Koulutukseen kutsuja ja osallistuja kirjautuu Trinnon palveluun omalla tilillään. Tili luodaan ostamisen tai kutsun yhteydessä.
✅ Oston jälkeen voit heti aloittaa koulutuksen tai kutsua osallistujat koulutukseen.
✅ Voit aloittaa koulutuksen silloin kun haluat, ja edetä koulutuksessa omassa tahdissasi.
✅ Saat suoritetusta koulutuksesta todistuksen, jonka voit tulostaa ja allekirjoittaa. Ensiapukortti tulee postitse.

1. Ihmisen peruselintoiminnot

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Verenkierto
 • Hengitys
 • Tajunta
 • Videoesittely: Miika Koivurinne

2. Onnettomuustilanteessa toimiminen

 • Auttamisvelvollisuus
 • Auttamisen ketju
 • Video: Ensiaputaitojen merkitys
 • Kun onnettomuus sattuu
 • Onnettomuustilanne on kaoottinen
 • Tilannearvio
 • Autettavan kunnon arviointi
 • Video: Autettavan kunnon arviointi
 • Sijainnin märitys
 • 112-sovellus
 • Video: 112-sovellus käytännössä
 • Hätäkeskukseen soittaminen
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Video: Hätäilmoitus ja opastus kohteeseen
 • Lisäonnettomuuksien estäminen
 • Video: Lisäonnettomuuksien estäminen
 • Toiminta tapahtumapaikalla
 • Video: Ilmateiden avaamisen tärkeys
 • Toiminta tapahtumapaikalla
 • Huolehdi näkyvyydestäsi
 • Video: Huomioliivit käytännössä
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Video: Odottavan aika on pitkä
 • Video: Autettavan kunnon arviointi
 • Yksittäisen ihmisen auttamistilanne
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Video: Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Loppukoe

3. Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen

 • Pyörtyneen ja tajuttoman ensiapu
 • Pyörtynyt vai tajuton?
 • Pyörtymisen syitä
 • Tajuttomuuden riskit
 • Toiminta pyörtyneen tai tajuttoman autettavan kanssa
 • Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Video: Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Elottomuus ja painelu-puhalluselvytys
 • Elottomuus
 • Tunnoista agonaalinen hengitys
 • Agonaaliset hengenvedot
 • Loppukoe

4. Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä

 • Painelu-puhalluselvytys
 • Sydänpysähdyksen syitä
 • Sydänpysähdysten esiintyvyys
 • Sydänpysähdys ja ensiapu
 • Elvytyksen merkitys
 • Video: Elvytyksen merkitys ensiaputilanteissa
 • Defibrillaattori
 • Sydän ja verenkierto
 • Defibrillaattorin käyttäminen
 • Elvytystarpeen arviointi
 • Elvytys ja defibrillaattori
 • Video: Painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Milloin elvytyksen voi lopettaa?
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Video: Vierasesine hengitysteissä
 • Vierasesine lapsen hengitysteissä
 • Loppukoe

5. Haavat ja niiden ensiapu

 • Haavojen hoito ja ensiapu
 • Haavatyypit ja niiden hoito
 • Ruhjehaava
 • Viiltohaavat
 • Pistohaava
 • Haavojen ensiapu
 • Video: Haavojen ensiapu
 • Amputaatio
 • Amputaatio ja raajojen säilytys
 • Shokki
 • Loppukoe

6. Sairaskohtaukset ja palovammat

 • Sairaskohtaukset
 • Mitä sairaskohtauksella tarkoitetaan
 • Aivoverenkiertohäiriöt
 • Aivoverenkiertohäiriön oireet
 • Video: Aivoverenkiertohäiriö
 • Tukos vai aivoverenvuoto
 • Aivoverenkiertohäiriön ensiapu
 • Matala verensokeri
 • Video: Matalat verensokerit
 • Matalan sokeriarvon oireet
 • Ensiapu matalaan verensokeriin
 • Välitesti
 • Kouristukset
 • Ensiapu kouristustilanteessa
 • Video: Ensiapu kouristustilanteessa
 • Allerginen reaktio
 • Ensiapu allergisen reaktion sattuessa
 • Anafylaktinen shokki ja oireet
 • Ensiapu anafylaktisessa shokkitilanteessa
 • Video: Allergiat
 • Välitesti
 • Äkillinen rintakipu
 • Äkillisen rintakivun oireet
 • Äkillisen rintakivun ensiapu
 • Hengitysvaikeuksien aiheuttaja
 • Hengitysvaikeuksien oireet ja tunnistaminen
 • Ensiapu hengitysvaikeustilanteissa
 • Pinnalliset palovammat ja niiden oireet
 • Pinnallisen palovamman ensiapu
 • Kolmannen asteen palovamma
 • Milloin palovamman kanssa lääkäriin
 • Jatkohoitoa vaativan palovamman ensiapu
 • Loppukoe

7. Tapaturmat ja loukkaantuneen ensiapu

 • Tapaturmat
 • Video: Myrkytykset
 • Faktoja tapaturmista
 • Tapaturmat uutismedioissa
 • Tilastoja liikenneonnettomuuksista
 • Työtapaturmat eri ammattiryhmissä
 • Yleisimmät tapaturmatyypit
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Työnantajan ja työntekijän valmistautuminen
 • Tapaturman sattuessa
 • ABC-muistisääntö
 • Autettavan siirtäminen
 • Video: Kylkiasentoon kääntäminen
 • Lämpöhukan estäminen
 • Lämpöhukan estämisen askeleet
 • Video: Lämpöhukan estäminen käytännössä
 • Aivotärähdyksen oireet
 • Aivotärähdyksen riskit ja hoito
 • Aivotärähdykset ikäihmisillä
 • Murtumat
 • Murtumatyypit
 • Murtuneen jalan tukeminen
 • Muistisääntö murtuneen jalan tukemiseen
 • Umpi- ja avomurtumat
 • Nivelsidevammat
 • Nivelsidevammojen hoito
 • Loppukoe

Ensiapu on yhtä lähellä kuin lähin osaava ihminen!