Trinno ensiapu ensiapukoulutus verkkokoulutus teoria

TUOTEKUVAUS

Koulutuksen tuottaja on Trinno Oy ja koulutussisällön on tuottanut Treko Oy. Trekon henkilökunta on pitkänlinjan ensihoidon ammattilaisia. He ovat toimineet kentällä ensihoidon tehtävissä ja ovat näin nähneet läheltä, miten tärkeää jokaisen olisi osata ensiavun perustaidot. Siksi he toimivat myös ensiavun ja terveystiedon kouluttajina (ETK). Vankka asiantuntemus heijastuu positiivisesti kurssin sisältöön.

Koulutuksia on eritasoisia: EnsiApu 4h, EnsiApu 8h ja EnsiApu 16h. Verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkomuotoinen koulutus on vuorovaikutteinen, ja jokainen voi kerrata haluamansa osuudet. Oikeudet materiaaliin säilyvät voimassa kolme vuotta koulutuksen aloittamisesta.

 

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä osata auttaa onnettomuustilanteessa tai sairaskohtauksen sattuessa. Työnantajalla on velvoite huolehtia siitä, että riittävä määrä työntekijöistä on ensiaputaitoisia. EnsiApu 4h Teoria -koulutus sisältää hätäensiavun perusteet ja antaa hyvän teoriapohjan jokaiselle kansalaiselle ja työntekijälle. Koulutukselle ei ole mitään lähtötasovaatimuksia. EnsiApu 4h -lähiopetuksen lähtövaatimuksena on EnsiApu 4h Teoria -koulutuksen suorittaminen. EnsiApu 8h ja 16h -koulutuksille tulee omat teoria- ja lähiopetuksensa.

 

KOULUTUS OSANA KANSALAISVELVOLLISUUTTA

”Jokaisella kansalaisella on auttamisvelvollisuus omien tietojensa ja taitojensa puitteissa” Tieliikennelaki: 57§, 58§, 60§, 61§ ja 101§. Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen. Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta saa todistuksen. Koulutusta voi täydentää lähiopetuksella, josta koulutettava saa Ensiapukortin (myöhemmin EA-kortti).

 

KOULUTUKSEN TAVOITE

Jokainen voi auttaa ja parhaimmassa tilanteessa pelastaa toisen hengen. Koulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea laskea auttajan kynnystä mennä tilanteeseen, jossa apua tarvitaan. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Jokaiselle korttiin oikeuttavalle ensiapukoulutukselle (EnsiApu 4h, 8h ja 16h) tulee teoriakoulutusosuus, joka suoritetaan itsenäisesti verkossa. Näin koulutuksissa ei ole turhia päällekkäisyyksiä, ja koulutukset ovat rakenteeltaan ja terminologialtaan yhdenmukaisia.

Koulutusten sisällöt noudattavat Käypähoito-ohjeen suosituksia sekä rungot ovat yhdenmukaisia Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiapukoulutusten kanssa. Koulutukset tulee uusia kolmen vuoden välein. Koulutusmateriaali on verkossa kerrattavissa koko tämän ajan. Jokainen koulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

 

KOULUTUKSEN KESTO

EnsiApu 4h Teoria -koulutuksen sisältö vastaa neljän tunnin hätäensiavun teoriaosuutta. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen suorittaminen kestää vähintäänkin kaksi tuntia. Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia, jotka vaikuttavat käytetyn ajan määrään.

 

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä, vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää.

 

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen, joka lähetetään asiakkaan määrittämään sähköpostiosoitteeseen. Todistus säilyy käyttäjän tiedoissa Trinnon järjestelmässä. EA-kortin saaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista. Katso suorituspaikat ja -ajankohdat sivuilta www.treko.fi

 

KELAKORVAUS

EnsiApu 8h ja 16h -koulutuksista voi hakea Kelalta korvausta. Korvauksen saa poikkeustapauksissa myös EnsiApu4h -koulutuksesta. Kelan ohjeesta ja FAQ-sivulta saat lisätietoa.

KOULUTUSTEN RAKENNE

EnsiApu 4h Teoria -koulutuksessa opiskellaan ensiavun teoria eli perusteet. Se on täysin verkkomuotoinen koulutus, josta saa todistuksen. Tämä koulutus pitää olla suoritettuna ennen Ensiapu 4h -lähiopetukseen osallistumista. Lähiopetuksesta myönnetään EA-kortti. Lähiopetuksen järjestää Treko Oy. EnsiApu 8h sekä 16h koulutuksille on vastaavat teoria- sekä lähiopetusosiot.

KOULUTUKSEN ORGANISOINTI

Verkkokoulutuksen suorittamisesta vastaa Trinno. Trinnon sivuilla voit tutustua sisältöön, hankkia sekä suorittaa sen.

Lähiopetuksen organisoi Treko Oy. Trekon ensiapukouluttajat järjestävät avoimia ensiapukoulutuksia, joihin voit ilmoittautua. Sivun alareunassa olevalla mustalla painikkeella sinut ohjataan Trekon sivuille, josta voit etsiä itsellesi sopivimman lähiopetuspaikan ja ajankohdan. Ilmoittaudu lähiopetukseen sieltä. Treko veloittaa lähiopetuksen kustannukset.

KOULUTUSPAKETIT

Yrityksille tai isoille ryhmille järjestämme ensiapukoulutuksen yhden luukun periaatteella. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää ja saat edukkaan tarjouksen.

ENSIAPUKORTTI

Kun olet suorittanut verkkokoulutuksen lisäksi jonkin käytännön harjoitusosuuden, saat lisämaksuttoman Trekon EA-kortin tai valinnaisesti lisämaksullisen SPR:n EA-kortin (á10€).

Todistusten ja korttien myöntämisperusteet koulutuksittain jakaantuvat seuraavasti:

Vain todistus:

 • EnsiApu 4h Teoria
 • EnsiApu 8h Teoria
 • EnsiApu 16h Teoria

Todistus sekä EA-kortti:

 • EnsiApu 4h
 • EnsiApu 8h
 • EnsiApu 16h

ENSIAPUKOULUTUKSET

EnsiApu 4h Teoria -verkkokoulutus

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toimiminen onnettomuustilanteessa
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu

EnsiApu 4h lähiopetus

EnsiApu 4h Teoria -verkkokoulutus pitää olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista.

Lähiopetuksen sisältö:

 • Painanta – puhalluselvytys
 • Tajuttoman ensiapu (kylkiasento)
 • Haavojen sitominen
 • Kesto: 2h

Käytännön harjoitukset voidaan toteuttaa tilaajan tiloissa.

EnsiApu 8h Teoria -verkkokoulutus

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toimiminen onnettomuustilanteessa
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu
 • Yleisimmät sairaskohtaukset
 • Palovammat

EnsiApu 8h lähiopetus

EnsiApu 8h Teoria -verkkokoulutus pitää olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista.

Lähiopetuksen sisältö:

 • Painanta-puhalluselvytys
 • Tajuttoman ensiapu (kylkiasento)
 • Haavojen sitominen
 • Kesto: 2h

 

Vaihtoehtoisesti käytännön harjoitukset voidaan toteuttaa tilaajan ympäristössä ns. rastiharjoituksina.

 EnsiApu 16h korttikoulutus

Tämä koulutus ei ole vielä saatavilla.