Trinno SPR hätäensiapu ensiapu 4t 8t EA4t EA8t verkkokoulutus yhdistelmäkoulutus teoria

Toiminta lyhyesti:

✅ Voit ostaa yhden tai useamman koulutuksen itsellesi tai muille.
Kun ostat koulutuksen TOISELLE valitse: Laita päälle ryhmätilaus (katso kuva).
✅ Ostaminen vaatii rekisteröitymisen. Jokainen käyttäjä kirjautuu sivuille omalla tilillään.
ALOITA koulutus klikkaamalla ensimmäistä oppituntia tai KUTSU osallistujat koulutukseen (vain Ryhmätilaajille).
✅ Voit aloittaa koulutuksen silloin kun haluat, ja voit edetä koulutuksessa omassa tahdissasi.
✅ Verkkokoulutuksesta saat todistuksen (PDF), jonka voit tulostaa ja allekirjoittaa.
✅ Ensiapukortin saadaksesi sinun tulee osallistua lyhyeen lähiopetukseen.
✅ Koulutuksen suorittanut saa lisämaksuttoman tilin SafetyPass.EU -osaamisenhallintajärjestelmään.

TAUSTA

Verkkokoulutuksen tuottaja on Trinno Oy ja siinä käytetyn koulutussisällön on tuottanut Treko Oy. Trekon henkilökunta on pitkän linjan ensihoidon ammattilaisia. He ovat toimineet kentällä ensihoidon tehtävissä ja ovat näin nähneet läheltä, miten tärkeää jokaisen olisi osata ensiavun perustaidot. Siksi he toimivat myös ensiavun ja terveystiedon kouluttajina (ETK). Vankka asiantuntemus heijastuu positiivisesti kurssin sisältöön.

Koulutuksia on eritasoisia: Hätäensiapu 4 t ja Hätäensiapu 8 t. Ne ovan jaettu verkkokoulutuksen sekä lähiopetuksen osioihin.  Verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Se on vuorovaikutteinen ja jokainen voi kerrata haluamansa osuudet. Oikeudet materiaaliin säilyvät voimassa kolme vuotta koulutuksen aloittamisesta. Lähiopetuksessa harjoitellaan käytännön ensiaputaitoja.

 

SPR HYVÄKSYNTÄ

Suomen Punainen Risti (SPR) on ensimmäistä kertaa antanut virallisen hyväksynnän ensiavun verkkokoulutuksille. Kyseessä ovat Trekon ja Trinnon yhteistyönä tuotetut Hätäensiapu 4 t- ja 8 t teoria -koulutukset. Lue SPR:n lausunnosta täältä lisää.

 

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä osata auttaa onnettomuustilanteessa tai sairaskohtauksen sattuessa. Työnantajalla on velvoite huolehtia siitä, että riittävä määrä työntekijöistä on ensiaputaitoisia. Hätäensiapu 4 t teoria -verkkokoulutus sisältää hätäensiavun perusteet ja antaa hyvän osaamisen pohjan jokaiselle kansalaiselle ja työntekijälle. Hätäensiapu 8 t teoria -verkkokoulutuksen sisältö on hieman laajempi. Verkkokoulutuksille ei ole mitään lähtötasovaatimuksia. Verkkokoulutuksesta käyttäjä saa sähköisen osallistumistodistuksen (PDF), jonka voi tulostaa. Tämän lisäksi käyttäjä voi suorittaa ETK:n toteuttaman lähiopetuksen, josta saa muovisen Ensiapukortin (myöh. EA-kortti).

 

KOULUTUS OSANA KANSALAISVELVOLLISUUTTA

”Jokaisella kansalaisella on auttamisvelvollisuus omien tietojensa ja taitojensa puitteissa” Tieliikennelaki: 57§, 58§, 60§, 61§ ja 101§. Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen. Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta saa todistuksen. Koulutusta voi täydentää lähiopetuksella, josta koulutettava saa EA-kortin.

 

KOULUTUKSEN TAVOITE

Jokainen voi auttaa ja parhaimmassa tilanteessa pelastaa toisen hengen. Koulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea laskea auttajan kynnystä mennä tilanteeseen, jossa apua tarvitaan. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Jokaiselle EA-korttiin oikeuttavalle ensiapukoulutukselle (Hätäensiapu 4 t ja 8 t) on oma teoriakoulutusosuutensa, joka suoritetaan itsenäisesti verkossa. Näin koulutuksissa ei ole turhia päällekkäisyyksiä, ja koulutukset ovat rakenteeltaan ja terminologialtaan yhdenmukaisia.

Koulutusten sisällöt noudattavat Käypähoito-ohjeen suosituksia sekä rungot ovat yhdenmukaisia Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiapukoulutusten kanssa. Koulutukset tulee uusia kolmen vuoden välein. Koulutusmateriaali on verkossa kerrattavissa koko tämän ajan. Jokainen koulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

 

KOULUTUKSEN KESTO

Hätäensiapu 4 t teoria -koulutuksen sisältö vastaa neljän tunnin hätäensiavun teoriaosuutta. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen suorittaminen kestää noin kaksi tuntia. Vastaavasti  Hätäensiapu 8 t teoria -koulutuksen sisältö vastaa kahdeksan tunnin hätäensiavun teoriaosuutta ja suorittaminen kestää noin kolme tuntia. Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia, jotka vaikuttavat molemmissa koulutuksissa käytetyn ajan määrään.

 

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä, vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää.

 

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen, joka lähetetään asiakkaan määrittämään sähköpostiosoitteeseen. Todistus säilyy käyttäjän tiedoissa Trinnon järjestelmässä. Ensiapukortin saaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista. Katso suorituspaikat ja -ajankohdat sivuilta www.treko.fi

 

KELAKORVAUS

Yritys voi saada ensiapukoulutuksista Kelan korvausta. Kysy lisää työterveyshuollostasi tai Kelan ohjeesta / FAQ-sivulta.

KOULUTUSTEN RAKENNE

Hätäensiapu 4 t ja 8 t -koulutuksissa opiskellaan ensiavun teoriaosuudet ennen lähiopetukseen osallistumista. Ne suoritetaan täysin verkkomuotoisesti, ja suorituksen päätteeksi niistä saa todistuksen (PDF). Verkkomuotoinen teoriakoulutus pitää olla suoritettuna ennen lähiopetukseen osallistumista. Lähiopetuksesta myönnetään ensiapukortti. Lähiopetuksen järjestää Treko Oy tai muu ETK-kouluttaja.

Hätäensiapu 4 t -koulutuksella voit kerran uusia EA1 ® -pätevyytesi

KOULUTUKSEN ORGANISOINTI

Verkkokoulutuksen organisoi Trinno Oy. Trinnon sivuilla voit tutustua sisältöön, hankkia sekä suorittaa sen.

Lähiopetuksen organisoi Treko Oy (ETK-kouluttaja). Trekon ensiapukouluttajat (ETK) järjestävät avoimia ensiapukoulutuksia, joihin voit ilmoittautua. Sivun alareunassa olevalla mustalla painikkeella sinut ohjataan Trekon sivuille, josta voit etsiä itsellesi sopivimman lähiopetuspaikan ja ajankohdan. Ilmoittaudu lähiopetukseen sieltä. Treko veloittaa lähiopetuksen kustannukset.

KOULUTUSPAKETIT

Yrityksille tai isoille ryhmille järjestämme ensiapukoulutuksen yhden luukun periaatteella. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää ja saat edukkaan tarjouksen.

ENSIAPUKORTTI

Kun olet suorittanut verkkokoulutuksen lisäksi jonkin käytännön harjoitusosuuden, olet oikeutettu hankkimaan SPR:n EA-kortin ® (á10€).

Todistusten ja korttien myöntämisperusteet jakaantuvat seuraavasti:

Sähköinen todistus:

 • Hätäensiapu 4 t teoria
 • Hätäensiapu 8 t teoria

Ensiapukortti:

 • Hätäensiapu 4 t lähiopetus
 • Hätäensiapu 8 t lähiopetus

ENSIAPUKOULUTUSTEN SISÄLLÖT

Hätäensiapu 4 t teoria -verkkokoulutus

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toimiminen onnettomuustilanteessa
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu

Hätäensiapu 4 t lähiopetus

Hätäensiapu 4 t teoria -verkkokoulutus pitää olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista.

Lähiopetuksen sisältö:

 • Painanta – puhalluselvytys
 • Tajuttoman ensiapu (kylkiasento)
 • Haavojen sitominen
 • Kesto: 1.5h

Käytännön harjoitukset voidaan toteuttaa tilaajan tiloissa.

Hätäensiapu 8 t teoria -verkkokoulutus

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu
 • Sairauskohtaukset ja palovammat

Hätäensiapu 8 t lähiopetus

Hätäensiapu 8 t teoria -verkkokoulutus pitää olla suoritettuna.

Lähiopetuksen sisältö:

 • Painanta-puhalluselvytys
 • Tajuttoman ensiapu (kylkiasento)
 • Haavojen sitominen
 • Pinnallisten palovammojen hoito
 • Tyypillisimmät sairauskohtaukset
 • Kesto: 3h

Vaihtoehtoisesti käytännön harjoitukset voidaan toteuttaa tilaajan ympäristössä ns. rastiharjoituksina.