TUOTEKUVAUS

Koulutuksen tuottaja on Trinno Oy ja koulutussisällön on tuottanut Treko Oy. Trekon henkilökunta on pitkänlinjan ensihoidon ammattilaisia. He ovat toimineet kentällä ensihoidon tehtävissä ja ovat näin nähneet läheltä, miten tärkeää jokaisen olisi osata ensiavun perustaidot. Siksi he toimivat myös ensiavun ja terveystiedon kouluttajina (ETK). Vankka asiantuntemus heijastuu positiivisesti kurssin sisältöön.

Koulutuksia on eritasoisia: EnsiApu 4h ja EnsiApu 8h. Verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkomuotoinen koulutus on vuorovaikutteinen, ja jokainen voi kerrata haluamansa osuudet. Oikeudet materiaaliin säilyvät voimassa kolme vuotta koulutuksen aloittamisesta.

 

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä osata auttaa onnettomuustilanteessa tai sairaskohtauksen sattuessa. Työnantajalla on velvoite huolehtia siitä, että riittävä määrä työntekijöistä on ensiaputaitoisia. EnsiApu 4h Teoria -verkkokoulutus sisältää hätäensiavun perusteet ja antaa hyvän teoriapohjan jokaiselle kansalaiselle ja työntekijälle. EnsiApu 8h Teoria -verkkokoulutuksen sisältö on hieman laajempi. Verkkokoulutuksille ei ole mitään lähtötasovaatimuksia. Verkkokoulutuksesta käyttäjä saa sähköisen osallistumistodistuksen (PDF). Tämän lisäksi käyttäjä voi suorittaa ETK:n toteuttaman lähiopetuksen, josta saa muovisen Ensiapukortin.

 

KOULUTUS OSANA KANSALAISVELVOLLISUUTTA

”Jokaisella kansalaisella on auttamisvelvollisuus omien tietojensa ja taitojensa puitteissa” Tieliikennelaki: 57§, 58§, 60§, 61§ ja 101§. Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen. Hyväksytysti suoritetusta teoriaosuudesta saa todistuksen. Koulutusta voi täydentää lähiopetuksella, josta koulutettava saa Ensiapukortin (myöhemmin EA-kortti).

 

KOULUTUKSEN TAVOITE

Jokainen voi auttaa ja parhaimmassa tilanteessa pelastaa toisen hengen. Koulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea laskea auttajan kynnystä mennä tilanteeseen, jossa apua tarvitaan. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Jokaiselle korttiin oikeuttavalle ensiapukoulutukselle (EnsiApu 4h ja 8h) tulee teoriakoulutusosuus, joka suoritetaan itsenäisesti verkossa. Näin koulutuksissa ei ole turhia päällekkäisyyksiä, ja koulutukset ovat rakenteeltaan ja terminologialtaan yhdenmukaisia.

Koulutusten sisällöt noudattavat Käypähoito-ohjeen suosituksia sekä rungot ovat yhdenmukaisia Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiapukoulutusten kanssa. Koulutukset tulee uusia kolmen vuoden välein. Koulutusmateriaali on verkossa kerrattavissa koko tämän ajan. Jokainen koulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

 

KOULUTUKSEN KESTO

EnsiApu 4h Teoria -koulutuksen sisältö vastaa neljän tunnin hätäensiavun teoriaosuutta. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen suorittaminen kestää noin kaksi tuntia. Vastaavasti  EnsiApu 8h Teoria -koulutuksen sisältö vastaa kahdeksan tunnin hätäensiavun teoriaosuutta ja suorittaminen kestää noin kolme tuntia. Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia, jotka vaikuttavat molemmissa koulutuksissa käytetyn ajan määrään.

 

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä, vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää.

 

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen, joka lähetetään asiakkaan määrittämään sähköpostiosoitteeseen. Todistus säilyy käyttäjän tiedoissa Trinnon järjestelmässä. Ensiapukortin saaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista. Katso suorituspaikat ja -ajankohdat sivuilta www.treko.fi

 

KELAKORVAUS

EnsiApu 8h -koulutuksesta voi hakea Kelalta korvausta. Korvauksen saa poikkeustapauksissa myös EnsiApu4h -koulutuksesta. Kelan ohjeesta ja FAQ-sivulta saat lisätietoa.

 

SPR HYVÄKSYNTÄ

Suomen Punainen Risti (SPR) on ensimmäistä kertaa antanut virallisen hyväksynnän ensiavun verkkokoulutuksille. Kyseessä ovat Trekon ja Trinnon yhteistyönä tuotetut EnsiApu 4h- ja 8h Teoria -koulutukset. Lue SPR:n lausunnosta täältä lisää.

KOULUTUSTEN RAKENNE

EnsiApu 4h ja 8h -koulutuksissa opiskellaan ensiavun teoriaosuudet ennen lähiopetukseen osallistumista. Ne suoritetaan täysin verkkomuotoisesti, ja suorituksen päätteeksi niistä saa todistuksen (PDF). Verkkomuotoinen teoriakoulutus pitää olla suoritettuna ennen lähiopetukseen osallistumista. Lähiopetuksesta myönnetään ensiapukortti. Lähiopetuksen järjestää Treko Oy tai muu ETK-kouluttaja.

EnsiApu 4h -koulutuksella voit kerran uusia EA1 ® -pätevyytesi

KOULUTUKSEN ORGANISOINTI

Verkkokoulutuksen organisoi Trinno Oy. Trinnon sivuilla voit tutustua sisältöön, hankkia sekä suorittaa sen.

Lähiopetuksen organisoi Treko Oy (ETK-kouluttaja). Trekon ensiapukouluttajat (ETK) järjestävät avoimia ensiapukoulutuksia, joihin voit ilmoittautua. Sivun alareunassa olevalla mustalla painikkeella sinut ohjataan Trekon sivuille, josta voit etsiä itsellesi sopivimman lähiopetuspaikan ja ajankohdan. Ilmoittaudu lähiopetukseen sieltä. Treko veloittaa lähiopetuksen kustannukset.

KOULUTUSPAKETIT

Yrityksille tai isoille ryhmille järjestämme ensiapukoulutuksen yhden luukun periaatteella. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää ja saat edukkaan tarjouksen.

ENSIAPUKORTTI

Kun olet suorittanut verkkokoulutuksen lisäksi jonkin käytännön harjoitusosuuden, saat lisämaksuttoman Trekon EA-kortin tai valinnaisesti lisämaksullisen SPR:n EA-kortin (á10€).

Todistusten ja korttien myöntämisperusteet jakaantuvat seuraavasti:

Sähköinen todistus:

 • EnsiApu 4h Teoria
 • EnsiApu 8h Teoria

Ensiapukortti:

 • EnsiApu 4h lähiopetus
 • EnsiApu 8h lähiopetus

ENSIAPUKOULUTUSTEN SISÄLLÖT

EnsiApu 4h Teoria -verkkokoulutus

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toimiminen onnettomuustilanteessa
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu

EnsiApu 4h lähiopetus

EnsiApu 4h Teoria -verkkokoulutus pitää olla suoritettuna ennen kurssille osallistumista.

Lähiopetuksen sisältö:

 • Painanta – puhalluselvytys
 • Tajuttoman ensiapu (kylkiasento)
 • Haavojen sitominen
 • Kesto: 1.5h

Käytännön harjoitukset voidaan toteuttaa tilaajan tiloissa.

EnsiApu 8h Teoria -verkkokoulutus

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu
 • Sairauskohtaukset ja palovammat

EnsiApu 8h lähiopetus

EnsiApu 8h Teoria -verkkokoulutus pitää olla suoritettuna.

Lähiopetuksen sisältö:

 • Painanta-puhalluselvytys
 • Tajuttoman ensiapu (kylkiasento)
 • Haavojen sitominen
 • Pinnallisten palovammojen hoito
 • Tyypillisimmät sairauskohtaukset
 • Kesto: 3h

Vaihtoehtoisesti käytännön harjoitukset voidaan toteuttaa tilaajan ympäristössä ns. rastiharjoituksina.