Trinno verkkokoulutus netissä verkossa ensiavun peruskurssi EA1 EA16 hätäensiapu 4 hätäensiapu 8 ensiapukoulutus

29.01.22 Pirjo pääkaupunkiseudulta: “Parempi ja selkeämpi sekä monipuolisempi kuin kontaktiopetus” antoi vapaamuotoisen palautteen sekä arvosanan 5.

Koulutus on aina subjektiivinen kokemus, johon vaikuttaa aiempi kokemus. Pirjo on kumminkin hyvin linjassa muiden antamien palautteiden kanssa.

Tältä sivulta löydät yksityiskohtaisen listauksen verkkomuotoisten ensiavun teoriakoulutusten sisällöistä.

Palvelustamme löytyy kolmen tasoisia ensiapukoulutuksia.

 1. Hätäensiapu 4 on näistä kevyin ja vastaa puolen työpäivän mittaisen koulutuksen teoriaosuutta. Tämä koulutus sisältää 5 oppijaksoa.
 2. Hätäensiapu 8 vastaa yhden koulutuspäivän teoriasisältöä ja siinä on edellisen lisäksi yksi oppijakso enemmän.
 3. Ensiavun peruskurssi EA16 vastaa kahden koulutuspäivän teoriaosuutta ja siinä on edellisen lisäksi yksi oppijakso enemmän.

Alla olevasta taulukosta selviää miten nämä kolme koulutusohjelmaa rakentuvat.

 

Kolme koulutusohjelmaa Koulutusohjelmien oppitunnit:
EA4 EA8 EA16
1. Ihmisen peruselintoiminnot
2. Onnettomuustilanteessa toimiminen
3. Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
4. Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
5. Haavat ja niiden ensiapu
6. Sairaskohtaukset ja palovammat
7. Tapaturmat ja loukkaantuneen ensiapu
30€ 50€ 75€ +24% arvonlisävero. Ei rekisteröintimaksua!
2h 3h 4h Osallistujan aktiivisuus vaikuttaa koulutusten kokonaiskestoon
OSTA OSTA OSTA Linkit verkkokauppaan

Tältä sivulta löydät yksityiskohtaisen listauksen verkkomuotoisten ensiavun teoriakoulutusten sisällöistä. Klikkaa otsikkoa pienentääksesi valinnan.

1. Ihmisen peruselintoiminnot

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Verenkierto
 • Hengitys
 • Tajunta
 • Videoesittely: Miika Koivurinne

2. Onnettomuustilanteessa toimiminen

 • Auttamisvelvollisuus
 • Auttamisen ketju
 • Video: Ensiaputaitojen merkitys
 • Kun onnettomuus sattuu
 • Onnettomuustilanne on kaoottinen
 • Tilannearvio
 • Autettavan kunnon arviointi
 • Video: Autettavan kunnon arviointi
 • Sijainnin märitys
 • 112-sovellus
 • Video: 112-sovellus käytännössä
 • Hätäkeskukseen soittaminen
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Video: Hätäilmoitus ja opastus kohteeseen
 • Lisäonnettomuuksien estäminen
 • Video: Lisäonnettomuuksien estäminen
 • Toiminta tapahtumapaikalla
 • Video: Ilmateiden avaamisen tärkeys
 • Toiminta tapahtumapaikalla
 • Huolehdi näkyvyydestäsi
 • Video: Huomioliivit käytännössä
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Video: Odottavan aika on pitkä
 • Video: Autettavan kunnon arviointi
 • Yksittäisen ihmisen auttamistilanne
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Video: Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Loppukoe

3. Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen

 • Pyörtyneen ja tajuttoman ensiapu
 • Pyörtynyt vai tajuton?
 • Pyörtymisen syitä
 • Tajuttomuuden riskit
 • Toiminta pyörtyneen tai tajuttoman autettavan kanssa
 • Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Video: Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Elottomuus ja painelu-puhalluselvytys
 • Elottomuus
 • Tunnoista agonaalinen hengitys
 • Agonaaliset hengenvedot
 • Loppukoe

4. Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä

 • Painelu-puhalluselvytys
 • Sydänpysähdyksen syitä
 • Sydänpysähdysten esiintyvyys
 • Sydänpysähdys ja ensiapu
 • Elvytyksen merkitys
 • Video: Elvytyksen merkitys ensiaputilanteissa
 • Defibrillaattori
 • Sydän ja verenkierto
 • Defibrillaattorin käyttäminen
 • Elvytystarpeen arviointi
 • Elvytys ja defibrillaattori
 • Video: Painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Milloin elvytyksen voi lopettaa?
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Video: Vierasesine hengitysteissä
 • Vierasesine lapsen hengitysteissä
 • Loppukoe

5. Haavat ja niiden ensiapu

 • Haavojen hoito ja ensiapu
 • Haavatyypit ja niiden hoito
 • Ruhjehaava
 • Viiltohaavat
 • Pistohaava
 • Haavojen ensiapu
 • Video: Haavojen ensiapu
 • Amputaatio
 • Amputaatio ja raajojen säilytys
 • Shokki
 • Loppukoe

6. Sairaskohtaukset ja palovammat

 • Sairaskohtaukset
 • Mitä sairaskohtauksella tarkoitetaan
 • Aivoverenkiertohäiriöt
 • Aivoverenkiertohäiriön oireet
 • Video: Aivoverenkiertohäiriö
 • Tukos vai aivoverenvuoto
 • Aivoverenkiertohäiriön ensiapu
 • Matala verensokeri
 • Video: Matalat verensokerit
 • Matalan sokeriarvon oireet
 • Ensiapu matalaan verensokeriin
 • Välitesti
 • Kouristukset
 • Ensiapu kouristustilanteessa
 • Video: Ensiapu kouristustilanteessa
 • Allerginen reaktio
 • Ensiapu allergisen reaktion sattuessa
 • Anafylaktinen shokki ja oireet
 • Ensiapu anafylaktisessa shokkitilanteessa
 • Video: Allergiat
 • Välitesti
 • Äkillinen rintakipu
 • Äkillisen rintakivun oireet
 • Äkillisen rintakivun ensiapu
 • Hengitysvaikeuksien aiheuttaja
 • Hengitysvaikeuksien oireet ja tunnistaminen
 • Ensiapu hengitysvaikeustilanteissa
 • Pinnalliset palovammat ja niiden oireet
 • Pinnallisen palovamman ensiapu
 • Kolmannen asteen palovamma
 • Milloin palovamman kanssa lääkäriin
 • Jatkohoitoa vaativan palovamman ensiapu
 • Loppukoe

7. Tapaturmat ja loukkaantuneen ensiapu

 • Tapaturmat
 • Video: Myrkytykset
 • Faktoja tapaturmista
 • Tapaturmat uutismedioissa
 • Tilastoja liikenneonnettomuuksista
 • Työtapaturmat eri ammattiryhmissä
 • Yleisimmät tapaturmatyypit
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Työnantajan ja työntekijän valmistautuminen
 • Tapaturman sattuessa
 • ABC-muistisääntö
 • Autettavan siirtäminen
 • Video: Kylkiasentoon kääntäminen
 • Lämpöhukan estäminen
 • Lämpöhukan estämisen askeleet
 • Video: Lämpöhukan estäminen käytännössä
 • Aivotärähdyksen oireet
 • Aivotärähdyksen riskit ja hoito
 • Aivotärähdykset ikäihmisillä
 • Murtumat
 • Murtumatyypit
 • Murtuneen jalan tukeminen
 • Muistisääntö murtuneen jalan tukemiseen
 • Umpi- ja avomurtumat
 • Nivelsidevammat
 • Nivelsidevammojen hoito
 • Loppukoe

✅ Voit ostaa yhden tai useamman koulutuksen itsellesi tai muille.
✅ Ostaminen vaatii rekisteröitymisen. Jokainen käyttäjä kirjautuu sivuille omalla tilillään.
✅ Oston jälkeen voit heti ALOITTAA koulutuksen tai KUTSUA osallistujat koulutukseen.
✅ Voit aloittaa koulutuksen silloin kun haluat, ja edetä koulutuksessa omassa tahdissasi.
✅ Saat suoritetusta koulutuksesta todistuksen, jonka voit tulostaa ja allekirjoittaa. Ensiapukortin saadaksesi sinun tulee osallistua lyhyeen lähiopetukseen.
✅ Koulutuksen suorittanut voi aktivoida SafetyPass.EU -koulutustilin.

Kolme ensiapukoulutusta

Verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas koulutusmuoto. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Se on vuorovaikutteinen ja jokainen voi kerrata haluamansa osuudet.

Trinno Oy on toteuttanut ensiapukoulutusten sisällöt yhteistyössä pitkän linjan ensihoidon ammattilaisten kanssa. Heidän vankka asiantuntemus heijastuu positiivisesti kurssin sisältöön.

Trinnon kautta voit hankkia sinulle tarpeellisen ensiapukoulutuksen. Palvelustamme löytyy kolme eri sisältöistä koulutusta.

Hinta: 30€ (37,20€ alv24%)

Ei rekisteröintimaksua!

Kesto: 2h (tauotta tehtynä)

Suorita kun sinulla on aikaa.

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toimiminen onnettomuustilanteessa
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu

Hinta: 50€ (62€ alv24%)

Ei rekisteröintimaksua!

Kesto: 3h (tauotta tehtynä)

Suorita kun sinulla on aikaa.

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toimiminen onnettomuustilanteessa
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu
 • Sairauskohtaukset ja palovammat

Hinta: 75€ (93€ alv24%)

Ei rekisteröintimaksua!

Kesto: 4h (tauotta tehtynä)

Suorita kun sinulla on aikaa.

Koulutuksen sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toimiminen onnettomuustilanteessa
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu
 • Sairauskohtaukset ja palovammat
 • Tapaturmat ja loukkaantuneen ensiapu

Tavoite

“Jokaisella kansalaisella on auttamisvelvollisuus omien tietojensa ja taitojensa puitteissa” Tieliikennelaki: 57§, 58§, 60§, 61§ ja 101§. Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen.

Työnantajalla on velvoite huolehtia siitä, että riittävä määrä työntekijöistä on ensiaputaitoisia. Työajan ulkopuolellakin jokainen voi auttaa ja parhaimmassa tapauksessa pelastaa toisen hengen. Ensiapukoulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea laskea auttajan kynnystä mennä tilanteeseen, jossa apua tarvitaan. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Koulutusten sisällöt noudattavat Käypähoito-ohjeen suosituksia. Ensiaputaidot tulisi kerrata kolmen vuoden välein ja kyseiset koulutusmateriaalit ovat kerrattavissa tämän ajan. Jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

Koulutusten rakenne

Ensiavun verkkokoulutuksista oppii hyvät perustaidot ensiavun antamiseen. Osaamista voi täydentää lähiopetuksena toteutettavilla harjoituksilla. Lähiopetusta järjestää ensiavun kouluttajat, joita löytyy myös Trinnon verkostosta. Ensiavun kouluttajapätevyyttä käsitellään Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) johteisesti. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

Ostaminen

Trinnon palveluista voit hankkia koulutukset isollekin ryhmälle. Ryhmäkoulutuksen voi hankkia verkkokaupasta, tekemällä tilauksen , pyytämällä tarjouksen tai ottamalla asiakaspalveluumme yhteyttä. Hankinnan myötä tilaaja täyttää osallistujien tiedot (nimi + sähköposti) palveluumme. Näin jokainen osallistuja saa oman tilin, jolla koulutuksen voi suorittaa täysin itsenäisesti (24/7).

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta toimitetaan todistus (PDF) sähköpostitse. Todistus säilyy käyttäjän sekä kutsujan tiedoissa Trinnon järjestelmässä.

Kelakorvaus

Yritys voi saada ensiapukoulutuksista Kelan korvausta. Kysy lisää työterveyshuollostasi tai lue Kelan uusista 01.01.2020 voimaan tulleista Kelakorvauksista.

Trinnon sivuilla suoritettuja verkkokoulutuksia ei tule sekoittaa muiden toimijoiden toteuttamiin, koska emme voi vastata muiden koulutuksista. Meidän verkkokoulutuksen jälkeen asiakas voi osallistua meidän kumppanin toteuttamaan ensiavun lähikoulutukseen.