Trinno SPR hätäensiapu ensiapu 4t 8t EA4t EA8t verkkokoulutus yhdistelmäkoulutus teoria

✅ Voit ostaa yhden tai useamman koulutuksen itsellesi tai muille.
✅ Ostaminen vaatii rekisteröitymisen. Jokainen käyttäjä kirjautuu sivuille omalla tilillään.
✅ Oston jälkeen voit heti ALOITTAA koulutuksen tai KUTSUA osallistujat koulutukseen.
✅ Voit aloittaa koulutuksen silloin kun haluat, ja edetä koulutuksessa omassa tahdissasi.
✅ Saat suoritetusta koulutuksesta todistuksen, jonka voit tulostaa ja allekirjoittaa. Ensiapukortin saadaksesi sinun tulee osallistua lyhyeen lähiopetukseen.
✅ Koulutuksen suorittanut voi aktivoida SafetyPass.EU -koulutustilin.

Verkkokoulutuksen tekninen tuottaja on Trinno Oy ja koulutussisällön tuottaja on Treko Oy. Trekon henkilökunta on pitkän linjan ensihoidon ammattilaisia. He ovat toimineet kentällä ensihoidon tehtävissä ja ovat näin nähneet läheltä, miten tärkeää jokaisen olisi osata ensiavun perustaidot. Siksi he toimivat myös ensiavun ja terveystiedon kouluttajina (ETK). Vankka asiantuntemus heijastuu positiivisesti kurssin sisältöön. Koulutuksia on kahden tasoisia: Ensiapu 4 ja Ensiapu 8. Näistä koulutuksista voi suorittaa pelkän verkkokoulutuksen tai osallistua yhdistelmäkoulutukseen. Yhdistelmäkoulutuksessa teoriaosuudet opiskellaan verkkokoulutuksena ja taidot lähiopetuksessa.

 • Verkkomuotoinen ensiapukoulutus on helppo, joustava ja kustannustehokas koulutusmuoto. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Se on vuorovaikutteinen ja jokainen voi kerrata haluamansa osuudet. Oikeudet materiaaliin säilyvät voimassa kolme vuotta koulutuksen aloittamisesta.
 • Lähiopetuksessa harjoitellaan käytännön ensiaputaitoja.

TODISTUKSET

Verkkokoulutuksesta käyttäjä saa sähköisen osallistumistodistuksen (PDF), jonka voi tulostaa. Lähiopetukseen osallistumisesta voi hankkia Trekon Ensiapukortin.

KENELLE

Jokaisen kansalaisen olisi hyvä osata auttaa onnettomuustilanteessa tai sairaskohtauksen sattuessa. Työnantajalla on velvoite huolehtia siitä, että riittävä määrä työntekijöistä on ensiaputaitoisia. Verkkokoulutuksille ei ole mitään lähtötasovaatimuksia. Verkkokoulutuksesta käyttäjä saa sähköisen osallistumistodistuksen (PDF), jonka voi tulostaa. Tämän lisäksi käyttäjä voi osallistua lähiopetukseen, josta saa kurssitodistuksen. Ensiapu 4 -verkkokoulutus sisältää hätäensiavun perusteet ja antaa hyvän osaamisen pohjan jokaiselle kansalaiselle ja työntekijälle. Ensiapu 8 -verkkokoulutuksen sisältö on hieman laajempi.

TAVOITE

“Jokaisella kansalaisella on auttamisvelvollisuus omien tietojensa ja taitojensa puitteissa” Tieliikennelaki: 57§, 58§, 60§, 61§ ja 101§. Tämä koulutus antaa hyvät valmiudet ensiaputilanteissa toimimiseen.

Jokainen voi auttaa ja parhaimmassa tilanteessa pelastaa toisen hengen. Ensiapukoulutuksen tavoitteena on ennen kaikkea laskea auttajan kynnystä mennä tilanteeseen, jossa apua tarvitaan. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Koulutusten sisällöt noudattavat Käypähoito-ohjeen suosituksia. Ensiaputaidot tulisi kerrata kolmen vuoden välein ja kyseiset koulutusmateriaalit ovat kerrattavissa koko tämän ajan. Jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä, vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää.

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen, joka lähetetään asiakkaan määrittämään sähköpostiosoitteeseen. Todistus säilyy käyttäjän tiedoissa Trinnon järjestelmässä. Lähiopetuksen suorittamisesta myönnetään erillinen osallistumistodistus. Katso lähiopetuksen hinnat, suorituspaikat ja -ajankohdat Trekon sivuilta.

KELAKORVAUS

Yritys voi saada ensiapukoulutuksista Kelan korvausta. Kysy lisää työterveyshuollostasi tai lue Kelan uusista 01.01.2020 voimaan tulleista Kelakorvauksista.

Ensiapu 4 teorian verkkokoulutus

30€ (alv0%)

37,20€ (alv24%)

Ensiapu 8 teorian verkkokoulutus

50€ (alv0%)

62€ (alv24%)

Verkkokaupasta tehty hankinta on välittömästi voimassa. Voit heti aloittaa koulutuksen tai osallistujien kutsumisen. Laskutuksella tehty hankinta toteutuu seuraavan työpäivän aikana.

KESTO

Ensiapu 4 -verkkokoulutuksen sisältö vastaa neljän tunnin hätäensiavun teoriaosuutta. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen suorittaminen kestää noin kaksi tuntia (2h). Vastaavasti  Ensiapu 8 -verkkokoulutuksen sisältö vastaa kahdeksan tunnin hätäensiavun teoriaosuutta ja suorittaminen kestää noin kolme tuntia (3h). Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia, jotka vaikuttavat molemmissa koulutuksissa käytetyn ajan määrään.

KOULUTUSTEN RAKENNE

Ensiapu 4 ja 8 -verkkokoulutuksissa opiskellaan ensiavun teoriaosuudet ennen lähiopetukseen osallistumista. Verkkomuotoinen teoriakoulutus pitää olla suoritettuna ennen lähiopetukseen osallistumista. Lähiopetuksen järjestää Treko Oy tai muu hyväksytty EA-kouluttaja.

KOULUTUSTEN ORGANISOINTI

Verkkokoulutuksen organisoi Trinno Oy. Trinnon sivuilla voit tutustua sisältöön, hankkia sekä suorittaa sen.

Lähiopetuksen voi organisoida esim. Treko Oy. Voit pyytää heiltä tarjouksen yhdistelmäkoulutuksesta tai ilmoittautua mahdolliseen avoimeen koulutukseen.

KOULUTUSPAKETIT

Yrityksille tai isoille ryhmille järjestämme ensiapukoulutuksen yhden luukun periaatteella. Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää ja saat edukkaan tarjouksen.

ENSIAPUKOULUTUSTEN SISÄLLÖT

Verkkokoulutus

Sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Toimiminen onnettomuustilanteessa
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu

Lähiopetuksen sisältö (ei sisälly pakettiin)

 • Tajuttoman ensiapu, kylkiasento
 • Painanta- puhalluselvytys ja sydäniskurin käyttö
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä

Verkkokoulutus

Sisältö:

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu
 • Sairauskohtaukset ja palovammat

Koulutuksen voi suorittaa missä ja milloin vain.

Lähiopetuksen sisältö (ei sisälly pakettiin)

 • Tajuttoman ensiapu, kylkiasento
 • Painanta- puhalluselvytys ja sydäniskurin käyttö
 • Verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Sairauskohtaukset
 • Pinnallisen palovamman ensiapu