Suomen Punainen Risti ry antoi allaolevan virallisen hyväksynnän 09.11.2018:

Tämän jälkeen Punainen Risti Ensiapu OY on määrittänyt säännöt, joiden mukaan 01.01.2020 vain heidän tuottamasta koulutuksesta myönnetään SPR:n EA-todistus. Suurten rekisteröitymismaksujen ja muiden kulujen vuoksi Treko & Trinno tarjoaa omia ensiavun yhdistelmäkoulutuksia samaisella SPR:n hyväksymällä sisällöllä!

Suomen Punainen Risti (SPR) on ensimmäistä kertaa antanut virallisen hyväksynnän ensiavun verkkokoulutuksille osana hätäensiapukoulutuksen kokonaisuutta:

“Hätäensiapukurssien 4 t ja 8 t verkkosisällöt on hyväksytty SPR:ssä. Hätäensiapukurssin verkko- ja lähijaksot hyväksytysti suorittanut henkilö voi lunastaa kurssista SPR:n hätäensiaputodistuksen.”

Kyseessä ovat Trekon ja Trinnon yhteistyönä tuottamat Ensiapu 4 t ja Ensiapu 8 t -koulutukset.

Verkkokoulutukset sisältävät ensiapukoulutusten teoriaosuudet, joita voi halutessaan täydentää käytännön harjoittelulla. Koulutusta, joka sisältää sekä verkko- että lähiopetusta, kutsutaan Trinnon sivustolla Yhdistelmäkoulutukseksi.

Verkkokoulutuksen sisällön on tuottanut Treko Oy. Trekon henkilökunta on pitkän linjan ensihoidon ammattilaisia. He ovat toimineet kentällä ensihoidon tehtävissä ja ovat näin nähneet läheltä, miten tärkeää jokaisen olisi osata ensiavun perustaidot. Siksi he toimivat myös ensiavun ja terveystiedon kouluttajina (ETK). Vankka asiantuntemus heijastuu positiivisesti kurssin sisältöön. Trekon koulutustarjonta www.treko.fi nettisivuilla.

Verkkokoulutuksen teknisestä, visuaalisesta ja toiminnallisesta toteutuksesta vastaa Trinno Oy. Trinnon asiantuntijaorganisaatio tuottaa uusia verkkokoulutuksia ja digitalisoi perinteisiä koulutuksia verkossa suoritettavaksi. Kaikki Trinnon toteuttamat verkkokoulutukset ovat saatavilla www.trinno.fi palvelussa.

Lisätietoja:

Treko Oy, www.treko.fi
Miika Koivurinne, 0407710282
miika.koivurinne@treko.fi

Trinno Oy, www.trinno.fi
Sami Niemelä, 0504871444
sami@trinno.fi