TUOTEKUVAUS

Koulutuksen tuottaja on Trinno Oy (2785304-6). Trinnon koulutus on joustava, kustannustehokas ja helppo keino työpaikkojen yleisen työturvallisuuskoulutuksen suorittamiseksi. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

 

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Trinnon työturvallisuuskoulutus sisältää työturvallisuuden yleisiä perusasioita toimialariippumattomasti. Koulutus antaa hyvän pohjan työpaikkakohtaiselle perehdytykselle ja työn opastukselle. Koulutus tulee uusia 5 vuoden välein. Koulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

 

KOULUTUS OSANA TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYSTÄ

Trinnon työturvallisuuskoulutus toimii myös hyvänä osana työntekijän perehdytystä. Hyväksytysti suoritusta koulutuksesta saa koulutussisällön yksilöivän todistuksen sekä Trinno-eTYÖTURVAKORTIN. Työntekijä vahvistaa saaneensa tämän perehdytyksen allekirjoittamalla todistuksen.

 

KOULUTUKSEN TAVOITE

Pystymme jokainen vaikuttamaan miten hyvänä oma työ- ja toimintakykymme säilyy elämän edetessä. Koulutuksen tavoitteena on opastaa meitä kaikkia turvallisuuslähtöiseen ajatteluun ja toimintaan. Kehittämään turvallisuutta ja terveyttä edistävää osaamista, tietoisuutta ja asennetta.

Enemmän terveitä vuosia ja lisää elämänlaatua on yhteinen tavoitteemme!

Trinnon työturvallisuuskoulutuksen perusosa toimii pohjana kaikille tuleville lisämoduuleille. Näin koulutuksille ei tule turhia päällekkäisyyksiä ja lisäksi koulutukset ovat rakenteeltaan ja terminologialtaan yhdenmukaisia.

 

KOULUTUKSEN KESTO

Tämän koulutuksen sisältö vastaa yhtä kokonaista koulutuspäivää. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen yhtäjaksoinen suorittaminen kestää neljä tuntia. Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia.

 

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Trinnon työturvallisuuskoulutus sisältää kahdeksan oppijaksoa. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille toimitetaan todistuksen lisäksi Trinno-eTYÖTURVAKORTTI.

 

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön, todistuksen sekä Trinno eTYÖTURVAKORTIN postimaksuineen. Kurssin suoritusdokumentit toimitetaan hyväksytyn koulutuksen jälkeen.

KOULUTUKSEN AIHEET

 • Työsuojelun perusteet
  • Työturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
  • Työsuhde
  • Oikeudet ja velvollisuudet työssä
  • Perehdyttäminen ja pätevyydet
  • Yhteinen työpaikka
  • Työsuojelun yhteistoiminta
  • Työterveyshuolto
 • Oman toiminnan merkitys työturvallisuudelle
  • Asenne
  • Työmatka
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • Vaara, riski, todennäköisyys ja seuraus
  • Onnettomuuden/tapaturman vaara
  • Terveyteen kohdistuvat vaarat
  • Vaaroihin tottumisen riski
  • Pidä ajatus toiminnan edellä, eli mieti ennen kuin teet
  • Riskien arviointi/riskianalyysi
 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö
  • Vakituinen työpaikka
  • Tilapäinen työpaikka
  • Kemikaalit
  • Olosuhteet
  • Siisteys ja järjestys
 • Turvallinen työskentely ja vaaroilta suojautuminen
  • Turvalliset työmenetelmät
  • Sähkö ja sähkölaitteet
  • Ergonomia
  • Kemikaalit
  • Jäännösriskit ja niiltä suojautuminen
 • Työhyvinvointi ja terveydestä huolehtiminen
  • Ihmisen toiminta- ja työkyky
  • Työkyvyn ylläpitäminen
  • Kuormitus ja työn ergonomia
  • Henkinen kuormitus
  • Päihteet ja tupakointi
  • Omasta terveydestä ja kunnosta huolehtiminen
 • Ympäristöasiat, ekologisuus ja jätteiden käsittely
  • Jätteiden lajittelu
  • Ongelmajätteet
  • Materiaalitehokkuus
 • Paloturvallisuus ja toimiminen onnettomuustilanteessa
  • Työpaikan paloturvallisuus
  • Pelastussuunnitelma
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Hätäilmoitus
Trinno eTyöturvakortti verkkokoulutus