19.11.2017

REKISTERIN PITÄJÄ

Trinno Oy jäljempänä ”Trinno”.

YHTEYSHENKILÖ

Sami Niemelä Trinno Oy, Rautatienkatu 21B, 33100 Tampere, Suomi.

REKISTERIN NIMI

Trinno Oy:n tietorekisteri.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään maksupalvelulaissa määriteltyjen maksupalvelutoimeksiantojen suorittamiseen, Trinnon tarjoaman palvelun kehittämiseen, tilastollisen ja markkinatutkimuksen suorittamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinoinnin kohdistamiseen Asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Maksu- ja tunnistetiedot. Maksu- ja tunnistetiedot välitetään salatussa yhteydessä rahoituslaitokselle. Maksutietojen mukana Trinnon tietorekisteriin tallentuu tilaajan nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja tilauksen tuotetiedot. Sekä käyttäjän itse vapaaehtoisesti antamat lisätiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan tiedot saadaan ensisijaisesti Asiakkaalta itseltään tai tilaustietojen mukana palveluiden tai tuotteiden myyjän järjestelmistä Asiakkaan siirtyessä suorittamaan maksutapahtumaa. Suorittaessaan maksutapahtuman Asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen Tietojen käsittelyn tarkoitus -kohdan mukaisessa tarkoituksessa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteriin tallennetut asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika) voidaan toimittaa palvelujen tai tuotteiden myyjälle, mikäli Asiakas haluaa nopeuttaa ostoprosessiaan myyjän järjestelmässä noutamalla yhteystiedot esitytettynä tilauslomakkeelle. Asiakas hyväksyy yhteystietojensa luovuttamisen kirjautumalla maksupalveluun henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan.

SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJÄRJESTELMIIN TALLETETUT TIEDOT

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Trinnon henkilöstöllä ja Trinnon lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyn tiedot ovat tallessa maksutoimeksiantokohtaisesti eikä tietoja päivitetä maksutoimeksiannon aikana. Tietojen korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.