Käytössämme on sähköinen todistuskansio, jossa voit hallita pätevyyksiäsi.

Jokaiselle käyttäjlle luodaan lisämaksuton SafetyPass-koulutustili Trinno.fi -palvelussa suoritetusta koulutuksesta. Käyttäjä omistaa tietonsa GDPR:n mukaisesti ja voi halutessaan jakaa koulutustietojaan esim. työnantajalle, projektille tai muulle taholle. SafetyPassin ominaisuuksista voit lukea lisää osoitteesta SafetyPass.EU.

Trinno verkkokoulu alusta safetypass

Tätä on SafetyPass

Trinno on ollut mukana kehittämässä älykästä SafetyPass.EU-koulutusmallia. Olemme jo integroineet alustamme SafetyPass.EU -koulutusten johtamisen järjestelmään (myöh. SafetyPass). SafetyPass yksinkertaistaa koulutusten, pätevyyksien ja kelpoisuuksien hallinnan, sekä johtamisen työelämän alati monimutkaistuvassa ja pirstaloituvassa koulutusten viidakossa.

 • Yksityishenkilö saa älykkään koulutustilin kaikkien oppisuoritusten hallintaan, mm. pätevyyksien jakamiseen.
 • Yritykselle SafetyPass on älykäs ja monipuolinen osaamisten sekä pätevyyksien johtamisjärjestelmä, joka sisältää erityisiä ominaisuuksia johtamiseen ja raportointiin organisaation eri tasoille.
 • Kouluttaja saa työkalupakin koulutusten hallintaan riippumatta siitä, onko kyseessä verkossa opiskelu, luokkakoulutus tai näiden yhdistelmä. Koulutuksilla voi olla myös kytkettyjä koulutusvaatimuksia, eli toisen osan pääsee suorittamaan vasta ensimmäisen osan suorittamisen jälkeen.
 • Koulutusohjelman omistaja kontrolloi koulutusohjelmiaan sekä johtaa, hallinnoi ja raportoi koulutustoimintaansa.

SafetyPassiin voidaan kytkeä rajapinnoilla ulkopuolisia järjestelmiä tarpeiden mukaan. Esimerkkinä Trinno -koulutustili, joka on toteutettu kytkemällä Trinnon koulutusjärjestelmä SafetyPassin hallintajärjestelmään.

Nyt olemmekin siinä positiivisessa tilanteessa, että voimme Trinnossa luoda älykkäitä modulaarisia (ml. mikromodulit) koulutuskokonaisuuksia. Asiakas voi vastaavasti SafetyPassissa rakentaa koulutuksista ja pätevyyksistä esim. kelpoisuuskarttoja ja/tai-ehdoilla. Tämä kaikki älykkäästi, varmennetusti ja jäljitettävästi hallittuna.

SafetyPassin mobiilisovellus tuo mm. tarkastusten työkalun, jolla voidaan kentällä tarkistaa pätevyyksiä ja kelpoisuuksia käyttäen sähköisesti varmennettua tietoa. Kaikista tarkastuksista luodaan GDPR:n mukaisesti automaattiset raportit (logit) asiaan liittyville osapuolille.

Nyt meillä on itsellämme ja tarjottavaksi asiakkaillemme järjestelmä ja toimintaympäristö, joka on erinomainen alusta kehittää monipuolisia toiminnallisuuksia yleisiin ja asiakkaiden omiin tarpeisiin.

Yhdessä olemme paljon enemmän!

Trinno verkkokoulutus osaamisenhallinta pätevyyksienhallinta alustatalous alusta

Käyttöohjeita

SafetyPass-tilin käyttöönotto

Käyttäjälle luodaan automaattisesti tili SafetyPass.EU -palveluun.

 • Tili luodaan kun käyttäjä suorittaa koulutuksen hyväksytysti Trinno.fi -palvelussa loppuun. Tilin luonnista käyttäjä saa sähköpostin osoitteesta support@safetypass.eu
 • Luontivaiheessa tili näkyy vain käyttäjlle itselleen sekä muille SafetyPass-käyttäjille järjestelmän omalla tunnuksella.
 • Aktivoituaan tilinsä käyttäjä voi itse valita mitä tietoja hänestä näkyy muille käyttäjille tai julkisesti.
 • Halutessaan käyttäjä voi jakaa pätevyystietojaan halutuille henkilöille tai tahoille esim. työnantajalleen, projektille tai yhdistykselle.

Muiden pätevyystietojen saaminen SafetyPassiin

Halutessaan käyttäjä voi tehdä järjestelmästä tietopyynnön muihin rekistereihin.

 1. Kirjaudu SafetyPass.EU -palveluun
 2. Valitse OMAT TIEDOT
 3. Valitse Tietopyyntö
Trinno Safetypass tietopyyntö