SkillFactory.io verkkokoulutus oppimisalusta netissä verkossa opettamisen alusta trinno

Tulevaisuudessa uusien tietojen ja taitojen oppimisen tarve kasvaa ja oppimisen tarpeesta tulee elinikäistä. Koulutusten lisääntyminen ja monimuotoistuminen asettavat koulutusmenetelmille suuria haasteita. Miten oppimisen haasteet ratkaistaan monimuotoisessa kouluttamisessa, koulutusten tuottamisessa sekä niiden hallinnassa.

Digitalisaatio on keskeisessä asemassa tulevaisuuden opettamisen haasteita ratkaistaessa

 • Oppimateriaalia voidaan tuottaa lähes missä tahansa
 • Koulutuksia voidaan suorittaa joustavammin ajasta ja paikasta riippumatta
 • Koulutuksessa voidaan hyödyntää eri koulutusmenetelmiä
 • Kouluttajien ja opiskelijoiden tarpeeton liikkuminen vähenee
 • Mahdollistaa ympäristöystävällisen toimintamallit
 • Mahdollistaa koulutuksellisen materiaalin ja opettamisen tehokkaan jakamisen ja monikäyttöisyyden.

Ratkaisu tulevaisuuden koulutustoiminnan suuriin haasteisiin

SkillFactory-palvelu yhdistää eri koulutusmuodot kuten lähi-, etä-, verkko- ja yhdistelmäkoulutukset samaan järjestelmään. Näin muodostuu kokonaisvaltainen, selkeä ja tehokas koulutusympäristö, joka tuottaa parhaan käyttökokemuksen koulutusten tuottajille, kouluttajille ja koulutettaville.

 • Pilvinatiivi tekninen arkkitehtuuri mahdollistaa SkillFactoryn hajautetun toiminnan, skaalautuvan kapasiteetin sekä suuren toimintavarmuuden.
 • Suuren suorituskyvyn omaava toimintaympäristö, monipuoliset ominaisuudet ja modulaarinen oppimateriaalin hallinta antavat parhaat mahdolliset työkalut oppimateriaalin tuottamiseen, yhteiskäyttöön ja jakamiseen.
 • Kouluttajat voivat luoda ja tuoda palveluun omia koulutuksia, käyttää muiden jakamia koulutuksia kokonaan tai soveltuvin osin sekä jakaa omia koulutuksia muiden käyttöön.

Tärkeitä ominaisuuksia koulutusliiketoiminnalle

 • Työkaluja myynnille
 • Työkaluja asiakaspalvelulle
 • Verkkomaksut
 • Monipuoliset laskutuspalvelut
 • Kattava raportointi
 • Automatisoituja toimintoja mm. laskuttamiseen.

SkillFactory.io verkkokoulutus oppimisalusta opettamisen alusta trinno

Koulutusten tarjoajat ja koulutuksia tarvitsevat organisaatiot yhdessä palvelussa

Palvelu mahdollistaa koulutusten myynnin, jälleenmyyntiverkoston rakentamisen sekä skaalautuvan liiketoimintamallin niin SkillFactorylle kuin koulutuksia tuottaville ja myyville yrityksillekin.

SkillFactory on myös ekosysteemi, jonka ominaisuuksia käyttäjät voivat ottaa nopeasti ja edullisesti käyttöön ilman monimutkaisia asennuksia. Palvelusta voidaan luoda käyttäjille omia näkymiä tai palvelun toiminnot voidaan sijoittaa ja integroida organisaatioiden käytössä oleviin järjestelmiin.

SkillFactory tarjoaa kaikki palvelut, joita koulutusalan toimijat tarvitsevat koulutusten tuottamiseen, koulutusten järjestämiseen sekä koulutusliiketoiminnan käynnistämiseen ja laajentamiseen helposti ja nopeasti.

SkillFactory.io verkkokoulutus oppimisalusta opettamisen alusta trinno