21.3.2019

KOULUTUKSEN SUORITUSOIKEUS

Koulutus on aloitettava kuuden kuukauden (6kk) kuluessa koulutuksen oston ajankohdasta. Koulutus on suoritettavissa koko koulutuksen voimassaoloajan.

Suoritusoikeuden saa, kun asiakas on maksanut koulutusmaksun. Moniosto- tai laskutusasiakkuustapauksessa asiakas saa käyttöoikeuden, kun hänet lisätään yrityskohtaiseen käyttäjäryhmään.

Suoritusoikeus tarkoittaa koulutuksen suorittamista internetyhteyden kautta Trinnon verkkokoulutusjärjestelmässä. Suoritettavaa koulutusmateriaalia ei saa eikä voi ladata käytettävään laitteen muistiin. Kaikenlainen Trinnon Koulutusmateriaalin käsittely on ehdottomasti kielletty.

HENKILÖLLISYYS

Asiakkaan tulee kirjautuessaan vakuuttaa henkilöllisyytensä oikeellisuus. Koulutuksen suorittaminen ja siitä saatava todistus on henkilökohtainen eikä koulutusta saa suorittaa toisen nimissä. Mahdollista rikkeistä seuraa käyttäjäprofiilin poistaminen sekä koulutusoikeuden peruuntuminen. Koulutuksesta suoritettua maksua ei tällöin palauteta.

LÄPÄISYEHDOT

Jokaisessa koulutuksessa määritellään sen läpäisyehdot. Osassa koulutuksista läpäisyehtojen täyttymiseen voidaan vaatia lopputentin suorittaminen tietyllä tasolla. Ehdot määritellään kunkin koulutuksen Tuotekuvauksessa.

SUORITUKSEEN TARVITTAVAT LAITTEET

Koulutuksen suoritukseen tarvitaan tietokone, tabletti tai älypuhelin, internet-selain, internetyhteys sekä henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Koulutuksen suorittaminen tapahtuu itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä omalla tai yrityksen laitteella.

Verkkokoulutuksen äänimateriaalia varten asiakkaan laitteessa tulee olla kuulokkeet tai kaiuttimet. Koulutuksen suorittamiseen riittää ko. laitteen peruskäytön osaaminen ja internetyhteys.

KOULUTUKSEN SUORITUSTIETO

Asiakkaan hyväksytysti suorittamat koulutukset rekisteröityvät henkilökohtaisiin asiakastietoihin. Nämä koulutustiedot siirretään myös SafetyPass.EU -pätevyyksienhallintapalveluun, josta asiakas voi halutessaan jakaa tietojaan. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta asiakas saa sähköpostiinsa todistuksen. Osasta koulutuksia myönnetään pätevyyden todentavan kortti. Kortti postitetaan asiakkaan määrittämään postiosoitteeseen.

SUORITUSEHTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ

Trinno pidättää oikeuden suoritusehtojen muuttamiseen ja tiedottaa asiakkaitaan muutoksista Trinno Oy:n verkkosivuilla.