KOULUTUKSEN AIHEET

  • GDPR-asetus, kohderyhmä ja käsitteet
  • Rekisteröidyn oikeudet
  • Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja vastuut
  • Henkilötietojen käsittelijä, tietosuojavastaava ja valvontaviranomainen sekä rekisterinpitäjän valmistautuminen

KESTO NOIN 2h

Trinno Yleinen tietosuoja-asetus GDPR tietosuojadirektiivi EU hinta

KENELLE

Koulutus on suositeltava henkilöille, jotka käsittelevät henkilötietoja yrityksissä tai yhteisöissä. Koulutus toimii hyvänä perehdytyksenä yrityksen tietosuojavastaavalle.

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoite on antaa kokonaiskuva GDPR eli tietosuoja-asetuksesta. Se vahvistaa suorittajan ymmärrystä siitä, onko omassa työ- tai muussa yhteisössä valmistauduttu oikein sen vaatimuksiin. Koulutus opettaa tietosuoja-asetuksen käsitteet ja termit.