TUOTEKUVAUS

Koulutuksen tuottaja on Trinno Oy (2785304-6). Trinnon koulutus tarjoaa joustavuutta, helppoutta ja kustannustehokkuutta työntekijöiden kouluttamiseen. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumattaKoulutus on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

 

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Trinnon GDPR-tietosuojakoulutuksen avulla opit uuden, EU-laajuisen GDPR-tietosuoja-asetuksen koko sisällön tiivistetysti ja helposti. Koulutuksessa käydään läpi myös tietosuojaan, tietoturvaan ja yleisesti henkilötietoon liittyviä yleisiä käsitteitä ja perusasioita toimialariippumattomasti. Monesta muusta vastaavasta GDPR-koulutuksista poiketen Trinnon GDPR-tietosuojakoulutus käsittelee tietosuoja-asetuksen sisällön kokonaisuudessaan. Alussa käydään läpi asetuksen sisältö. Loppuosa sisältää paljon esimerkkejä, joiden avulla voi helposti arvioida, täyttääkö oma henkilötietorekisterin käsittely uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Koulutus sopii kaikille, joita uuden asetuksen sisältö kiinnostaa tarkemmin. Erityisesti se on suositeltava henkilöille, jotka työskentelevät henkilötietojen kanssa yrityksissä tai yhteisöissä. Koulutus toimii hyvänä perehdytyksenä yrityksen tietosuojavastaavalle. Melkeinpä jokaisen henkilön tietoja on talletettuna jossakin henkilörekisterissä. Koulutuksen avulla jokainen saa tärkeää tietoa rekisteröidyn oikeuksista, jotka uusi tietosuoja-asetus tarjoaa.

 

KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutuksen tavoite on antaa kokonaiskuva uudesta GDPR-tietosuoja-asetuksesta. Se vahvistaa suorittajan ymmärrystä siitä, onko omassa työ- tai muussa yhteisössä osattu valmistautua oikein sen voimaanastumiseen. Koulutus opettaa myös ymmärtämään uuden tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat uudet käsitteet ja termit.

 

KOULUTUKSEN KESTO

Tämän koulutuksen sisältö vastaa puolikasta koulutuspäivää. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen yhtäjaksoinen suorittaminen kestää yhdestä – neljään tuntia. Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia.

 

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä. Asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Trinnon GDPR-tietosuojakoulutus sisältää neljä itsenäistä oppijaksoa. Jaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka tulee läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyiden uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää.

 

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön, todistuksen sekä mahdollisen pätevyyden osoittaman kortin postimaksuineen. Koulutuksen suoritusdokumentit toimitetaan hyväksytyn koulutuksen jälkeen.

KOULUTUKSEN AIHEET

  • GDPR-asetus, kohderyhmä ja käsitteet
  • Rekisteröidyn oikeudet
  • Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja vastuut
  • Henkilötietojen käsittelijä, tietosuojavastaava ja valvontaviranomainen sekä rekisterinpitäjän valmistautuminen
Trinno Yleinen tietosuoja-asetus GDPR tietosuojadirektiivi EU hinta

MIKÄ ON YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS, GDPR

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), GDPR (General Data Protection Regulation), soveltaminen alkaa 25.5.2018. Tuolloin henkilötietoja on käsiteltävä asetuksen mukaisesti. Yleisellä tietosuoja-asetuksella halutaan lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa mahdollisuutta valvoa omien henkilötietojen käsittelyä. Esimerkiksi rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksista, joissa henkilötietojen luottamuksellisuus on vaarantunut. Jos henkilötietoja käsitellään asetuksen vastaisesti, seuraamukset ovat tuntuvat – jopa 4 % yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Suurille yrityksille tämä voi tarkoittaa miljoonien eurojen sanktioita. Lähde: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/09/ttn201709291424.html

Trinno Yleinen tietosuoja-asetus GDPR tietosuojadirektiivi EU hinta