REKISTERIN PITÄJÄ

Trinno Oy
Viinikankatu 49
33800 Tampere

YHTEYSHENKILÖ

Tietosuojavastaava
Sami Niemelä
Viinikankatu 49
33800 Tampere
0207411151
sami@trinno.fi

REKISTERÖIDYT

Trinno Oy:n koulutusjärjestelmän rekisterissä on kaikki sinne itse rekisteröityneet ja ylläpitäjän sinne lisäämät asiakkaat. Lisäksi Trinno Oy pitää rekisteriä asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista (Finago Procountor).

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Koulutusjärjestelmässä olevia tietoja käytetään koulutuksen kävijän identifioimiseen, sekä osoitetta fyysisen kortin postitusta varten.
Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluistamme kertomiseen ja palvelun virhetilanteiden selvittämiseen.

REKISTERIIN TALLENETTAVAT HENKILÖTIEDOT

Verkkokoulutusjärjestelmä sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite (koti tai yrityksen)
 • sähköposti
 • puhelinnumero (ei pakollinen)
 • syntymäaika
 • koulutukset, joihin käyttäjällä on oikeus

Asiakasrekisterissä olevat tiedot:

 • yrityksen nimi ja osoite
 • yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • laskutustiedot

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@trinno.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta rekisteröityessä verkkokoulutusjärjestelmään
 • markkinointia varten yritysten omat verkkosivut ja niitä laillisesti keräävät tahot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Trinno Oy:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja vain asiakkaan luvalla tai pyynnöstä yhteistyökumppaneillemme esimerkiksi yhteydenottoa varten.

KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai erikseen niin pyytäessä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

TIETOJEN SIIRTO EU:n ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.