Mitä on Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän voi saada vain Traficomin hyväksymien koulutuskeskusten antamista ja hyväksytyn koulutusohjelman ja toimintaohjeiden mukaan annetuista koulutuksista.

Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän voi saada Traficomin hyväksymistä koulutusohjelmien mukaisista koulutuksista, joita voi toteuttaa Traficom:in hyväksymä koulutuskeskus.

Voiko Työturvallisuuskorttikoulutuksesta saada ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän?

Työturvallisuuskorttikoulutuksesta ei saa automaattisesti ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää. Samasta koulutuksesta voi saada Työturvallisuuskortin ja kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän, kun seuraavat ehdot toteutuvat:

  • Kouluttava taho on Traficomin hyväksymä kurssikeskus.
  • Koulutus toteutetaan Traficomin hyväksymän koulutusohjelman mukaisena.
  • Koulutustapahtumassa noudatetaan Traficomin toimintamalleja koulutuksen ennakkoilmoittautumisesssa, koulutuksen toteutuksessa ja suoritusten rekisteröimisessä Traficom/Ajovarmaan.

Jälkikäteen Työturvallisuuskorttikoulutuksesta ei voi saada kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintää. Sama määritelmä pätee kaikkiin koulutuksiin.

Trinno eTYÖTURVAKORTTIKOULUTUS

Trinno on Traficomin hyväksymä koulutuskeskus, mutta Trinnon itsenäisesti suortettavasta verkkokoulutuksesta ei voi saada ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää. Toivomme, että tulevaisuudessa ammattipätevyyden jatkokoulutuksia olisi mahdollista toteuttaa myös itsenäisesti suoritettavina verkkokoulutuksina. Tämä toisi monipuolisuutta ja joustavuutta koulutuksiin.

Trinno ammattiautoilija ajopätevyys verkkokoulutus

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi sinulle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä oppiaineissa, jotka sisältyvät perustason ammattipätevyyskoulutukseen.

Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa. Jakson voi jakaa kahteen osaan, jotka on käytävä peräkkäisinä päivinä. Kun opetus on ssatu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen. Jatkokoulutuksessa vähintään yhden jakson tulee olla opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Mikäli sinulla on ammattipätevyys sekä linja-auton että kuorma-auton ajo-oikeusluokkiin, voit ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen 5 vuoden aikana.

Lähde: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/kuorma-ja-linja-auton-kuljettajan-ammattipatevyys