Trinno eSähkötyöturvakortti sähkötyöturvakortti työturvallisuus työsuojelu verkkokoulutus

Standardin SFS 6002 mukainen Sähkötyöturvallisuuden verkkokoulutus

Trinnon verkkokoulutus on joustava, kustannustehokas ja laadukas menetelmä sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suorittamiseksi. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

KENELLE KOULUTUS ON SUUNNATTU

Standardin SFS 6002 mukaiseen sähkötyöturvallisuuskoulutukseen velvoitetaan sähkötyöturvallisuuslaissa (16.12.2016/1135).

Koulutuksen tarvitsevat kaikki sähköalan töitä tekevät henkilöt, sekä työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Koulutus sopii hyvin myös kaikille henkilöille, jotka ovat tekemisissä sähkölaitteiden kanssa, kuten huolto- tai kunnossapitotehtävissä.

Pätevyys on voimassa 5 vuotta ja se on uusittava säännöllisesti. Koulutuksesta saatava pätevyys on henkilökohtainen, eli jokaisen koulutuksen suorittajan tulee kirjautua järjestelmään omalla tunnuksellaan. Lue lisää Ohjeita-sivulta.

Koulutuksen tuottaja on Trinno Oy (2785304-6).

KOULUTUKSEN KESTO

Tämän koulutuksen sisältö vastaa yhtä kokonaista koulutuspäivää. Kävijän aktiivisuudesta riippuen koulutuksen yhtäjaksoinen suorittaminen kestää neljä tuntia (4h). Koulutuksessa on suorittajan aktiivisuutta vaativia kohtia.

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön, todistuksen (PDF) sekä Trinno eSÄHKÖTYÖTURVAKORTIN postimaksuineen.

Hyväksytysti koulutuksen loppuun suorittanut saa todistuksen välittömästi sähköpostiinsa. Muovinen kortti toimitetaan viikossa asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Trinno eSÄHKÖTYÖTURVAKORTTI sfs6002 verkkokoulutus

149€ +alv

SFS 6002

sisältö

Kesto

4h

100pv

Käyttöoikeus

✅ Voit ostaa yhden tai useamman koulutuksen itsellesi tai muille.
✅ Ostaminen vaatii rekisteröitymisen. Jokainen käyttäjä kirjautuu sivuille omalla tilillään.
ALOITA koulutus ensimmäisestä oppitunnista tai KUTSU osallistujat koulutukseen.
✅ Voit aloittaa koulutuksen silloin kun haluat, ja edetä koulutuksessa omassa tahdissasi.
✅ Saat suoritetusta koulutuksesta todistuksen, jonka voit tulostaa ja allekirjoittaa. Sähkötyöturvakortti postitetaan seuraavana perjantaina.

KOULUTUKSEN AIHEET

  • Sähkön vaarat
  • Lainsäädäntö ja standardit
  • Turvallisuustoimet ja -tekijät sähkötöissä
  • Sähkölaitteiden käyttötoimenpiteet, kunnossapito ja tarkastukset
  • Yleinen työturvallisuus sähkötöissä
  • Ensiapu ja paloturvallisuus sähkötöissä

LÄPÄISYEHDOT

Nykymuotoisessa koulutuksessa ei ole lopputenttiä vaan asiakkaan oppimista seurataan jo koulutuksen edetessä oppijaksoissa tapahtuvilla kyselyillä. Trinnon sähkötyöturvallisuuskoulutus sisältää kuusi oppijaksoa. Oppijaksot on suoritettava järjestelmän määrittämässä järjestyksessä. Jokaisen oppijakson päätteeksi on kysely, joka pitää läpäistä järjestelmään määritetyllä tasolla. Kyselyjen uusintayrityksiä ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille toimitetaan todistuksen lisäksi Trinno eSÄHKÖTYÖTURVAKORTTI.