Trinno verkkokoulutus netissä verkossa työsuojelu työturvallisuus työturvallisuuskortti ensiapu ensiapukortti ensiapukoulutus tietosuoja tietosuoja-asetus gdpr kesätyö

💥 Tämä verkkokoulutuspaketti on kohdennettu kesätyöntekijöille

💥 Koulutuspaketti antaa työntekijälle hyvät eväät turvalliseen työskentelyyn

💥 Perehdytykset ovat hyvällä tasolla jo ennen töiden alkamista

💥 Laadukkaat ja laajat perehdytykset jokaiselle toimialalle

💥 Henkilön lisääminen näihin koulutuksiin minuutissa

Työnantaja voi hankkia koulutukset,

↘️ kutsua henkilöt koulutuksiin jo ennen kesää,

↘️ osallistujat voivat kerrata koulutuksia pitkin kesää

↘️ todistukset tulee sekä osallistujalle että työnantajalle.

Trinno eTyöturvakortti Työturvakortti Työturvallisuuskortti työturvallisuus verkkokoulutus
Trinno verkkokoulutus netissä verkossa ensiapukortti ensiavun peruskurssi EA16 hätäensiapu 4 hätäensiapu 8
Trinno Yleinen tietosuoja-asetus GDPR tietosuojadirektiivi EU verkkokoulutus

Työturvallisuusperehdytys

Trinno eTYÖTURVAKORTTI 6kk

Perehdytyksessä käydään läpi keskeisiä työturvallisuuden asioita.

 • Työsuojelun perusteet
 • Oman toiminnan merkitys työturvallisuudelle
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö
 • Turvallinen työskentely ja vaaroilta suojautuminen
 • Työhyvinvointi ja terveydestä huolehtiminen
 • Ympäristöasiat, ekologisuus ja jätteiden käsittely
 • Paloturvallisuus ja toimiminen onnettomuustilanteessa

Koulutuksesta saa todistuksen (PDF), jonka voi allekirjoitettuna antaa työnantajalle. Trinno eTYÖTURVAKORTTI -pätevyys on voimassa 6kk.

Ensiapukoulutus

Ensiapukortti – Ensiavun peruskurssi

Koulutuksessa käsitellään ensiavun tärkeät osiot.

 • Ihmisen peruselintoiminnot
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen
 • Tajuttomuuden ja elottomuuden tunnistaminen
 • Elvytys ja vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Haavat ja niiden ensiapu
 • Sairaskohtauksen ja palovammat
 • Tapaturmat ja loukkaantuneen ensiapu

Koulutuksesta saa todistuksen (PDF), jonka voi allekirjoitettuna antaa työnantajalle. Ensiapukortti on voimassa 3v suorituksesta.

Tietosuojakoulutus

Tietosuoja-asetus, eli GDPR

Koulutuksessa käydään keskeiset GDPR:n asiat mm. miten asiakastietoja tulee käsitellä jokaisessa työtehtävässä.

 • GDPR-asetus, kohderyhmä ja käsitteet
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja vastuut
 • Henkilötietojen käsittelijä, tietosuojavastaava ja valvontaviranomainen sekä rekisterinpitäjän valmistautuminen

Koulutuksesta saa todistuksen (PDF), jonka voi allekirjoitettuna antaa työnantajalle.

Oheisella videolla Matti ja Sami käsittelee nuorten perehdytystä (kesto 15min).