Trinno haki Verottajalta Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisun

Käytimme eTyöturvakortti hakemuksessa Trinno eTYÖTURVAKORTTI -koulutussisältöä esimerkkinä. Sovellamme päätöstä muihin prosessiltaan samanlaisiin koulutuksiimme. Tässä katkelma viisi sivuisesta ennakkoratkaisusta:

“Arvonlisäverolain 85 a §:n muutos tuli voimaan 1.7.2019. Pykälän 7 ja 8 kohtien
mukaan fyysisellä alustalla olevan tai sähköisesti luovutettavan kirjan tai sanoma- ja aikakauslehden myynnistä suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta.
Arvonlisäverolain muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 303/2018) mukaan alennettua 10 prosentin verokantaa sovellettaisiin painettujen julkaisujen lisäksi myös sähköisiin julkaisuihin. Muutoksen tavoitteena on välineneutraalisuuden toteuttaminen siten, että painettujen julkaisujen kanssa saman lukusisällön tarjoaviin sähköisiin julkaisuihin sovellettaisiin samaa alennettua verokantaa.”

Voit lukea Verottajan sivuilta 1.7.2019 voimaan tulleesta alennetusta arvonlisäverokannasta koskien sähköisiä julkaisuja.

Trinno verkkokououtus verkkokauppa arvonlisävero ennakkopäätös