Verottajalta uusi ohjeistus 23.12.2020

Tässä vuoden -20 lopussa tullut ohjeistus:

Yhtiön myydessä internetin välityksellä eTYÖTURVAKORTTI -koulutuksen, Verohallinto katsoo, että kyse ei ole ennakkoratkaisuhakemuksessa mainitusta alennetun verokannan alaisesta sähköisen oppimateriaalin myynnistä, vaikka koulutus sisältää myös sähköistä opetusmateriaalia. Sen sijaan Verohallinto katsoo yhtiön myyvän asiakkaalle yhden kokonaispalvelun, jossa pääsuorite on koulutuspalvelu. Koulutuspalvelun myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa yleisen verokannan mukaan.

Ohjeistuksen johdosta koulutuksemme on palautettu 24% verokantaan.

Trinno haki Verottajalta Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisun 23.10.2019

Käytimme eTyöturvakortti hakemuksessa Trinno eTYÖTURVAKORTTI -koulutussisältöä esimerkkinä. Sovellamme päätöstä muihin prosessiltaan samanlaisiin koulutuksiimme. Tässä katkelma viisi sivuisesta ennakkoratkaisusta:

“Arvonlisäverolain 85 a §:n muutos tuli voimaan 1.7.2019. Pykälän 7 ja 8 kohtien
mukaan fyysisellä alustalla olevan tai sähköisesti luovutettavan kirjan tai sanoma- ja aikakauslehden myynnistä suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta. Arvonlisäverolain muutosta koskevan hallituksen esityksen (HE 303/2018) mukaan alennettua 10 prosentin verokantaa sovellettaisiin painettujen julkaisujen lisäksi myös sähköisiin julkaisuihin. Muutoksen tavoitteena on välineneutraalisuuden toteuttaminen siten, että painettujen julkaisujen kanssa saman lukusisällön tarjoaviin sähköisiin julkaisuihin sovellettaisiin samaa alennettua verokantaa.”

Trinno verkkokououtus verkkokauppa arvonlisävero ennakkopäätös