Verottajan linjaus työnantajan koulutusvähennyksestä:

Trinnon verkkokoulutukset toteuttavat koulutusvähennyksen edellytykset, koska:
↪ Koulutukset ovat vuorovaikutteista
↪ Suorittaja aktivoidaan etenemään koulutuksessa
↪ Suorittajan oppimistaan seurataan

Alle on kerätty verottajan sivuilta koulutusvähennyksen pääpiirteet. Sivun alareunassa on linkki verottajan sivulähteeseen, josta suosittelemme tarkistamaan kaikki tarvittavat tiedot! Tiedot on kerätty elokuussa 2017.

Elinkeinoelämän Keskusliitto -sivuilta löytyy lisätietoa koulutussuunnitelman laatimisesta.

MITÄ KOULUTUSVÄHENNYS ON

 • Koulutusvähennys on elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavan työnantajan verotuksessa tehtävä laskennallinen lisävähennys.
  • Laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista.
  • Enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.
  • Vähimmäismäärä on yksi (1) koulutuspäivä työntekijää kohti eli kuusi (6) tuntia koulutusta.
   • Koulutuksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yksi tunti eli 60 minuuttia.
   • Kuuden tunnin koulutus voi kuitenkin jakautua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään 60 minuuttia.

 

KOULUTUSVÄHENNYKSEN EDELLYTYKSET

 • Työantajan on laadittava koulutussuunnitelma.
  • Koulutussuunnitelma on yleinen kuvaus tulevista koulutuksista.
 • Työntekijä ei ole saanut julkista palkkatukea ko. verovuonna.
 • Työantaja maksaa koulutuksen ajalta työntekijälle palkkaa.
 • Koulutusta ei suoriteta loma- tai vapaa-ajalla.
 • Työantajan on raportoitava kirjallisesti koulutussuunnitelman toteutumisesta.
  • Raportista on käytävä esiin:
   • Koulutussuunnitelman toteutuminen työntekijäkohtaisesti sekä koulutusvähennyksen edellytysten täyttyminen.
   • Mihin koulutussuunnitelman kohtaan vähennyksen perusteena oleva koulutus sisältyy.
   • Perustiedot esim. koulutuksen sisältö.
   • Koulutuksen kesto.

MISTÄ KOULUTUSVÄHENNYSTÄ SAA

 • Työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista.
  • Myös ulkopuolisen järjestämä kurssimuotoinen koulutus, jonka kustannuksista vastaa työnantaja.
 • Perustuttava edellä mainittuun koulutussuunnitelmaan.
 • Liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työnantajan palveluksessa.
 • Voi olla esimerkiksi työntekijöille annettavaa lisä- tai täydennyskoulutusta. Koulutuksen tarkoituksena voi olla myös, että työntekijä suorittaa lakisääteisen luvan tai todistuksen, jota hän tarvitsee työssään.

 

KOULUTUKSEN VAATIMUKSET

 • Oltava ohjattua ja valvottua.
 • Koulutukseen käytetty aika on voitava todentaa.
 • Voidaan toteuttaa myös verkko-koulutuksena, jos siihen käytetty aika voidaan todentaa ja koulutuksella on vastuullinen vetäjä, joka valvoo osallistujan suoritusta.

Trinno Oy pidättää oikeudet muutoksiin sekä oikeellisuuteen! Suosittelemme tarkistamaan tiedot vero.fi -sivuilta. Sivuilta löytyy myös verottajan esimerkkitapauksia sekä ohjeita vähennyksen laskemiseen.