TUOTEKUVAUS

Koulutuksen tuottaja on Trinno Oy (2785304-6). Koulutussisältöä tuottaa kyseisillä koulutusaloilla toimivat Trinnon sopimuskumppanit.

TTKK-Työturvallisuuskortti® on joustava, kustannustehokas ja helppo keino työpaikkojen yleisen turvallisuuskoulutuksen suorittamiseksi. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta, ja hyväksytystä suorituksesta saa koulutussisällön yksilöivän todistuksen ja mukana kuljetettavan kortin.

KENELLE TRINNON TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS ON SUUNNATTU

TTKK-Työturvallisuuskorttikoulutus sisältää työturvallisuuden yleisiä perusasioita toimialariippumattomasti. Koulutus antaa hyvän pohjan työpaikkakohtaiselle perehdytykselle ja työn opastukselle. Koulutus tulee uusia 5 vuoden välein.

KOULUTUKSEN TAVOITE

Pystymme jokainen myös itse vaikuttamaan siihen, että miten hyvänä oma työ- ja toimintakykymme säilyy elämän edetessä. Trinnon Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on auttaa meitä kaikkia turvallisuuslähtöisen ajatteluun ja toimintaan, ja kehittämään turvallisuutta ja terveyttä edistävää osaamista, tietoisuutta ja asennetta.

Enemmän terveitä vuosia ja lisää elämänlaatua on yhteinen tavoitteemme!!

TTKK-Työturvallisuuskorttikoulutuksen perusosa toimii pohjana kaikille tuleville lisämoduuleille. Näin koulutuksille ei tule turhia päällekkäisyyksiä ja lisäksi koulutukset ovat rakenteeltaan ja terminologialtaan yhdenmukaisia.

LÄPÄISYEHDOT

Koulutus on suoritettu hyväksytysti kun kaikki oppitunnit on suoritettu. Koulutuksessa on oppitunneittain suoritukseen vaadittavia tehtäviä/tenttikysymyksiä. Uusintayritysmahdollisuuksia ei ole rajoitettu eikä niistä veloiteta lisää.

Kurssin hyväksytty suoritus ja todistuksen saanti edellyttävät hyväksyttyä lopputenttiä. Lopputentin hyväksytysti suorittaneille toimitetaan todistuksen lisäksi TTKK-Työturvallisuuskortti.

OSALLISTUMISMAKSU

Koulutuksen hinta määritellään verkkokaupassa. Hinta sisältää määräaikaisen henkilökohtaisen käyttöoikeuden oppimisympäristöön, todistuksen sekä TTKK-työturvallisuuskortin postimaksuineen. Kurssin suoritusdokumentit toimitetaan hyväksytyn kurssin jälkeen.

Työturvallisuuskortti_front_korkeampi_png_v3

KOULUTUS SISÄLTÄÄ SEURAAVAT OSIOT

 • Työsuojelun perusteet
  • Työturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
  • Työsuhde
  • Oikeudet ja velvollisuudet työssä
  • Perehdyttäminen ja pätevyydet
  • Yhteinen työpaikka
  • Työsuojelun yhteistoiminta
  • Työterveyshuolto
 • Oman toiminnan merkitys työturvallisuudelle
  • Asenne
  • Työmatka
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • Vaara, riski, todennäköisyys ja seuraus
  • Onnettomuuden/tapaturman vaara
  • Terveyteen kohdistuvat vaarat
  • Vaaroihin tottumisen riski
  • Pidä ajatus toiminnan edellä, eli mieti ennen kuin teet
  • Riskien arviointi/riskianalyysi
 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö
  • Vakituinen työpaikka
  • Tilapäinen työpaikka
  • Kemikaalit
  • Olosuhteet
  • Siisteys ja järjestys
 • Turvallinen työskentely ja vaaroilta suojautuminen
  • Turvalliset työmenetelmät
  • Sähkö ja sähkölaitteet
  • Ergonomia
  • Kemikaalit
  • Jäännösriskit ja niiltä suojautuminen
 • Työhyvinvointi ja terveydestä huolehtiminen
  • Ihmisen toiminta- ja työkyky
  • Työkyvyn ylläpitäminen
  • Kuormitus ja työn ergonomia
  • Henkinen kuormitus
  • Päihteet ja tupakointi
  • Omasta terveydestä ja kunnosta huolehtiminen
 • Ympäristöasiat, ekologisuus ja jätteiden käsittely
  • Jätteiden lajittelu
  • Ongelmajätteet
  • Materiaalitehokkuus
 • Paloturvallisuus ja toimiminen onnettomuustilanteessa
  • Työpaikan paloturvallisuus
  • Pelastussuunnitelma
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Hätäilmoitus
 • Kokonaisturvallisuus  
  • Turvallisuutta työssä ja vapaa-aikana